28 apr 2015 17:28

28 apr 2015 17:28

"Handlar inte bara om mer personal"

Per-Arne Brandberg om Socialstyrelsens remiss

– Nöjdheten inom äldreomsorgen i Gullspångs kommun är väldigt hög, bland de sex högsta i landet, säger Per-Arne Brandberg (S), ordförande i vård- och omsorgsutskottet.

I veckan kritiserade en demenssjuksköterska i Gullspångs kommun det remissvar, rörande bemanningen vid äldreboenden, inklusive demensvård, som kommunledningen svarat på.

– Självklart har demenssjuksköterskan rätt i det att mänsklig närvaro vid vilken vård det vara månde är bättre än teknik och andra lösningar, säger P-A Brandberg.

– Och vi har också fört samtal personalen om hur vår demensvård skall se ut i framtiden och kompletterande material i detta kommer under året.

Sex bästa

Men Per-Arne Brandberg betonar att kommunens svar nu stämmer väl överens med flera kommuners svar.

– Det är väldigt många kommuner runt om i landet som menar att enbart personalresurser inte löser alla problem och det är också därför som frågan kommer upp på regeringens bord i höst.

Handlar det om pengar?

– Ja, går statsmakten in och bestämmer om en sak i kommunerna så bör också ekonomiska resurser tillföras för att detta skall kunna genomföras.

– Vi gör för närvarande en översyn om äldrevården i vår kommun om vilka resursbehov och förbättringsmöjligheter vi har. Förra året fick till exempel hemsjukvården tillskott med 1,2 miljoner kronor i budget och vi arbetar just nu med budget 2016 där det från regeringshåll har aviserats mer pengar till äldrevården, men vad det innebär för Gullspångs kommun vet vi inte än.

– Det finns också beslut på att införa en personalpool som skall säkerställa kompetens och bemanning över tid.

Per-Arne Brandberg hävdar att äldrevården i kommunen är bra.

– Men det finns alltid möjlighet till olika förbättringar och alla synpunkter som kan leda till förbättringar är jätteviktiga.

I veckan kritiserade en demenssjuksköterska i Gullspångs kommun det remissvar, rörande bemanningen vid äldreboenden, inklusive demensvård, som kommunledningen svarat på.

– Självklart har demenssjuksköterskan rätt i det att mänsklig närvaro vid vilken vård det vara månde är bättre än teknik och andra lösningar, säger P-A Brandberg.

– Och vi har också fört samtal personalen om hur vår demensvård skall se ut i framtiden och kompletterande material i detta kommer under året.

Sex bästa

Men Per-Arne Brandberg betonar att kommunens svar nu stämmer väl överens med flera kommuners svar.

– Det är väldigt många kommuner runt om i landet som menar att enbart personalresurser inte löser alla problem och det är också därför som frågan kommer upp på regeringens bord i höst.

Handlar det om pengar?

– Ja, går statsmakten in och bestämmer om en sak i kommunerna så bör också ekonomiska resurser tillföras för att detta skall kunna genomföras.

– Vi gör för närvarande en översyn om äldrevården i vår kommun om vilka resursbehov och förbättringsmöjligheter vi har. Förra året fick till exempel hemsjukvården tillskott med 1,2 miljoner kronor i budget och vi arbetar just nu med budget 2016 där det från regeringshåll har aviserats mer pengar till äldrevården, men vad det innebär för Gullspångs kommun vet vi inte än.

– Det finns också beslut på att införa en personalpool som skall säkerställa kompetens och bemanning över tid.

Per-Arne Brandberg hävdar att äldrevården i kommunen är bra.

– Men det finns alltid möjlighet till olika förbättringar och alla synpunkter som kan leda till förbättringar är jätteviktiga.