27 apr 2015 14:36

27 apr 2015 14:37

Nej – SD håller inte med

GULLSPÅNG

SD håller inte med Carina Gullberg (S) i hennes remissyttrande rörande Socialstyrelsens förslag om ansvaret om de äldre samt bemanningen vid särskilda boenden. Något som MT felaktigt noterade i måndagstidningen.

– Jag är ersättare i kommunstyrelsen och den dagen frågan var uppe var RV på plats. Jag kan som ersättare bara yttra mig men inte påverka beslutet, säger Stig Svensson (SD) som försäkrar att om han hade tjänstgjort hade han gjort som Moderaterna och Feministiskt initiativ, reserverat sig mot beslutet.

– Jag hade inte gått på Carina Gullbergs yttrande. Det här är viktiga saker Jag besöker själv demensavdelningen en till två gånger i veckan så jag har insyn i verksamhet, personalen gör vad de kan. Men det brister när det gäller bemanningen. Men det är väl så, att det alltid är de som ligger sämst till som har svårast att hävda sin röst, de ses över axeln, säger Stig Svensson ledamot av fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Enligt ett förslag från Socialstyrelsen ska äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov.

– Jag är ersättare i kommunstyrelsen och den dagen frågan var uppe var RV på plats. Jag kan som ersättare bara yttra mig men inte påverka beslutet, säger Stig Svensson (SD) som försäkrar att om han hade tjänstgjort hade han gjort som Moderaterna och Feministiskt initiativ, reserverat sig mot beslutet.

– Jag hade inte gått på Carina Gullbergs yttrande. Det här är viktiga saker Jag besöker själv demensavdelningen en till två gånger i veckan så jag har insyn i verksamhet, personalen gör vad de kan. Men det brister när det gäller bemanningen. Men det är väl så, att det alltid är de som ligger sämst till som har svårast att hävda sin röst, de ses över axeln, säger Stig Svensson ledamot av fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Enligt ett förslag från Socialstyrelsen ska äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov.