27 apr 2015 14:03

27 apr 2015 14:16

Jordbävning skakade barnhem

Om en dryg månad skulle det hela invigas

Den kraftiga jordbävningen som drabbat Nepal har även påverkat byn Ratankot där stiftelsen Lööf Foundation bygger ett barnhem.

– Jordbävningens centrum låg endast 90 kilometer från byn Ratankot, säger Sophie Lööf.

– Barnhemmet lär vara till hälften förstört, taket ska har rasat in. Enligt de rapporter jag fått har dock alla som bor i byn klarat sig men husen är påverkade, mer eller mindre.

En påtaglig rasrisk gör dock att ingen vågar bo i de hus som fortfarande står upp.

– De får bo i tält eller under bar himmel, säger Sophie Lööf.

Vad kan ni göra?

– Vi har förstått att många är chockade och apatiska och därför kommer vi att skicka dit en volontär så fort som möjligt, för att hjälpa till. Men det är svårt just nu.

– Sträckan som normalt tar cirka sex timmar att åka i bil, mellan flygplatsen i Katmandu och byn Ratankot, är inte farbar ännu. Jag har talat med folk i Katmandu som har släktingar i Ratankot och de säger att det dessutom är oerhört svårt att få kontakt med folk i byn då de saknar elektricitet. De kan inte kan ladda mobiltelefonerna, det gör, till exempel, att jag ännu inte sett någon bild på barnhemmet efter jordbävningen.

Hur känns det för er?

– Jag känner en hopplöshet men också en väldig styrka att hjälpa till. Det känns också otroligt skönt när så många engagerar sig.

Insamling till byn

– Jag har påbörjat en insamling och lagt ut ett bankgironummer. Allt går oavkortat till återuppbyggnaden av barnhemmet och till andra behov i byn. Det sprider sig som en löpeld på Facebook, säger Sophie Lööf, som hade planerat för att åka till Ratankot och inviga barnhemmet den 6 juni.

Så blir det alltså inte

– Nej, nu får vi inrikta oss på att hjälpa till med återuppbygganden, säger Sophie Lööf, ordförande i stiftelsen Lööf Foundation.

– Barnhemmet lär vara till hälften förstört, taket ska har rasat in. Enligt de rapporter jag fått har dock alla som bor i byn klarat sig men husen är påverkade, mer eller mindre.

En påtaglig rasrisk gör dock att ingen vågar bo i de hus som fortfarande står upp.

– De får bo i tält eller under bar himmel, säger Sophie Lööf.

Vad kan ni göra?

– Vi har förstått att många är chockade och apatiska och därför kommer vi att skicka dit en volontär så fort som möjligt, för att hjälpa till. Men det är svårt just nu.

– Sträckan som normalt tar cirka sex timmar att åka i bil, mellan flygplatsen i Katmandu och byn Ratankot, är inte farbar ännu. Jag har talat med folk i Katmandu som har släktingar i Ratankot och de säger att det dessutom är oerhört svårt att få kontakt med folk i byn då de saknar elektricitet. De kan inte kan ladda mobiltelefonerna, det gör, till exempel, att jag ännu inte sett någon bild på barnhemmet efter jordbävningen.

Hur känns det för er?

– Jag känner en hopplöshet men också en väldig styrka att hjälpa till. Det känns också otroligt skönt när så många engagerar sig.

Insamling till byn

– Jag har påbörjat en insamling och lagt ut ett bankgironummer. Allt går oavkortat till återuppbyggnaden av barnhemmet och till andra behov i byn. Det sprider sig som en löpeld på Facebook, säger Sophie Lööf, som hade planerat för att åka till Ratankot och inviga barnhemmet den 6 juni.

Så blir det alltså inte

– Nej, nu får vi inrikta oss på att hjälpa till med återuppbygganden, säger Sophie Lööf, ordförande i stiftelsen Lööf Foundation.

Stiftelsen Lööf Foundation

Stiftelsen Lööf Foundation har projekt både internationellt och i Sverige. I Gullspång har Lööf Foundation påbörjat projekt för arbetslösa ungdomar.

I Nepal bygger stiftelsen ett barnhem ”Home of Hope” för mellan 15 och 20 föräldralösa barn.

Stiftelsen anställer även personal som kan ansvara för verksamheten. Första spadtaget togs i april 2014 och det hela var planerat att invigas den 6 juni 2015. Engagemanget i Nepal sker i samarbete med den tibetanske munken Pema Dorjee Lama, som arbetar nära Dalai Lama.