27 mar 2015 14:17

27 mar 2015 14:17

Nu ska medborgarslag bedömas

HOVA

Fem medborgarförslag ska bedömas vid måndagens kommunfullmäktige. Sett till vad som kommit fram under beredningen så verkar det vara kört för alla fem. Förslagen handlar om så vitt skilda frågor som informationsskyltar till anläggandet av en skolträdgård för årskurserna F-5 vid Gullstensskolan.

En annan punkt är årsredovisningen 2014 och frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen övriga nämnder och enskilda förtroendemän.

Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor. Ett positivt resultat, således, för sjätte året i rad.

Under kvällen ska oppositionen tillsätta den vakanta posten som fullmäktiges andre vice ordförande.

Fem medborgarförslag ska bedömas vid måndagens kommunfullmäktige. Sett till vad som kommit fram under beredningen så verkar det vara kört för alla fem. Förslagen handlar om så vitt skilda frågor som informationsskyltar till anläggandet av en skolträdgård för årskurserna F-5 vid Gullstensskolan.

En annan punkt är årsredovisningen 2014 och frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen övriga nämnder och enskilda förtroendemän.

Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor. Ett positivt resultat, således, för sjätte året i rad.

Under kvällen ska oppositionen tillsätta den vakanta posten som fullmäktiges andre vice ordförande.