18 mar 2015 21:21

18 mar 2015 21:21

Extra till elljusspåren

GULLSPÅNG

Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 62 000 kronor till att iordningställa elljusspåren, Hova (vilket är 3 350 meter) 20 000 kronor, Gullspång (2 840 m) 30 000 kronor, Gårdsjö (2 500 m) 6 000 kronor och Otterbäcken (1 300 m) 6 000 kronor.

Arbetet ska utföres av MTG Gata/Park som också ska se över sina åtaganden gällande elljusspåren så det årligen finns avsatta medel till att serva belysningarna samt kunna leverera material till respektive spår såsom exempelvis grus, bark, flis eller dyl.

Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 62 000 kronor till att iordningställa elljusspåren, Hova (vilket är 3 350 meter) 20 000 kronor, Gullspång (2 840 m) 30 000 kronor, Gårdsjö (2 500 m) 6 000 kronor och Otterbäcken (1 300 m) 6 000 kronor.

Arbetet ska utföres av MTG Gata/Park som också ska se över sina åtaganden gällande elljusspåren så det årligen finns avsatta medel till att serva belysningarna samt kunna leverera material till respektive spår såsom exempelvis grus, bark, flis eller dyl.