19 feb 2015 10:54

19 feb 2015 10:54

Åldring glömdes på toaletten

Flera missförhållanden inom äldreomsorgen har upptäckts

Personal inom omsorgen i Gullspång har slagit larm till kommunen om missförhållanden i verksamheten.

Nu har en lista med fem punkter skickats in till Ivo (inspektionen för vård och omsorg).

Händelserna har varit av varierande grad, från ohörsamhet gentemot omsorgstagarnas vilja till arbetsmetoder, attityder och värderingar.

• Omsorgstagare har fått duscha mot sin vilja hängandes i sele eller sittandes på toalettstol.

Myndighetsperson, Maria G Wirtanen, som utrett händelserna noterar ”Det är oacceptabelt från arbetsgivarsidan att fortsätta med duschning i sele och eller sittandes på toalettstol om den enskilde inte vill det [...] valmöjlighet ska ges till den enskilde brukaren och det dokumenteras i sånt fall i genomförandeplanen.

Fråga anhörig

l de fall brukare har svårigheter med att uttrycka sin vilja eller åsikt ska nära anhöriga tillfrågas hur de tror att sina närstående vill ha duschsituationen och dokumenteras i genomförandeplanen.

• Personalen har glömt omsorgstagare, som inte själva har kunnat larma på grund av nedsatt förmåga, på toaletten. När personalen kom var brukaren, som suttit länge, rädd, otrygg och genomsvettig.

Fick inte kaffe

I anmälan noteras även att omsorgstagarnas egen vilja inte alltid beaktats. Tre exempel lyfts fram, 1) en omsorgstagare ville ha kaffe men fick saft för att personalen tyckte att det var för varmt för kaffe, (2) omsorgstagare ville ha flera vattenglas vid sängen men nekades av personalen, (3) omsorgstagare som tidigare varit ute mycket, väljer nu bort det för att personalen uppger att de inte har tid.

Använder inte verktyg

Även tränings- och hjälpmedelsinstruktioner har förändrats utifrån personalens åsikter om bland annat rättvisetänk och fysisk oförmåga. Det konstateras kort i utredningen att ”personalens egna behov får inte genomsyra verksamheten”.

Det konstateras att det inte hjälpt att legitimerad personal har haft utbildningar med praktiska moment, reflektionsmöten, handledning. Att personalen använder rätt teknik för att genomföra olika arbetsmoment.

Kör sitt race

”Personalen har vid dessa träffar inte tagit till sig informationen utan fortsatt göra på eget vis.” Detta leder till, konstateras i utredningen, att arbetssituationen blir tung eftersom teknikerna underlättar både för enskild brukare och enskild personal.

Allvarlig tyckte alltså vård- och omsorgsutskottet och gjorde en Lex Sarah anmälan till Ivo.

Händelserna har varit av varierande grad, från ohörsamhet gentemot omsorgstagarnas vilja till arbetsmetoder, attityder och värderingar.

• Omsorgstagare har fått duscha mot sin vilja hängandes i sele eller sittandes på toalettstol.

Myndighetsperson, Maria G Wirtanen, som utrett händelserna noterar ”Det är oacceptabelt från arbetsgivarsidan att fortsätta med duschning i sele och eller sittandes på toalettstol om den enskilde inte vill det [...] valmöjlighet ska ges till den enskilde brukaren och det dokumenteras i sånt fall i genomförandeplanen.

Fråga anhörig

l de fall brukare har svårigheter med att uttrycka sin vilja eller åsikt ska nära anhöriga tillfrågas hur de tror att sina närstående vill ha duschsituationen och dokumenteras i genomförandeplanen.

• Personalen har glömt omsorgstagare, som inte själva har kunnat larma på grund av nedsatt förmåga, på toaletten. När personalen kom var brukaren, som suttit länge, rädd, otrygg och genomsvettig.

Fick inte kaffe

I anmälan noteras även att omsorgstagarnas egen vilja inte alltid beaktats. Tre exempel lyfts fram, 1) en omsorgstagare ville ha kaffe men fick saft för att personalen tyckte att det var för varmt för kaffe, (2) omsorgstagare ville ha flera vattenglas vid sängen men nekades av personalen, (3) omsorgstagare som tidigare varit ute mycket, väljer nu bort det för att personalen uppger att de inte har tid.

Använder inte verktyg

Även tränings- och hjälpmedelsinstruktioner har förändrats utifrån personalens åsikter om bland annat rättvisetänk och fysisk oförmåga. Det konstateras kort i utredningen att ”personalens egna behov får inte genomsyra verksamheten”.

Det konstateras att det inte hjälpt att legitimerad personal har haft utbildningar med praktiska moment, reflektionsmöten, handledning. Att personalen använder rätt teknik för att genomföra olika arbetsmoment.

Kör sitt race

”Personalen har vid dessa träffar inte tagit till sig informationen utan fortsatt göra på eget vis.” Detta leder till, konstateras i utredningen, att arbetssituationen blir tung eftersom teknikerna underlättar både för enskild brukare och enskild personal.

Allvarlig tyckte alltså vård- och omsorgsutskottet och gjorde en Lex Sarah anmälan till Ivo.