10 feb 2015 12:52

10 feb 2015 12:54

Vindraftverk får inte snurra

OTTERBÄCKEN

Nej, Otterbäcken vind får inte starta sitt vindkraftverk i Blekviken. Det fastställer mark- och miljödomstolen i ett beslut den 10 februari. Det var i mars 2014 som vingspetsen lossade och föreningen förbjöds att starta verket innan säkerhetsfrågan var löst. Ett beslut som föreningen överklagade först till länsstyrelsen, där de inte fick stöd, senare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

När dom nu kommer noteras att då någon besiktning av vingens övriga delar inte företagits kan inte föreningen säkerställa att fortsatt drift av vindkraftverket kan ske utan risk för omgivningen. ”Att risken härvid är liten för att någon människa ska komma till skada om en vingspets ånyo lossnar förtar på intet sätt de krav som nu åligger föreningen i egenskap av verksamhetsutövare”.

Nej, Otterbäcken vind får inte starta sitt vindkraftverk i Blekviken. Det fastställer mark- och miljödomstolen i ett beslut den 10 februari. Det var i mars 2014 som vingspetsen lossade och föreningen förbjöds att starta verket innan säkerhetsfrågan var löst. Ett beslut som föreningen överklagade först till länsstyrelsen, där de inte fick stöd, senare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

När dom nu kommer noteras att då någon besiktning av vingens övriga delar inte företagits kan inte föreningen säkerställa att fortsatt drift av vindkraftverket kan ske utan risk för omgivningen. ”Att risken härvid är liten för att någon människa ska komma till skada om en vingspets ånyo lossnar förtar på intet sätt de krav som nu åligger föreningen i egenskap av verksamhetsutövare”.