24 jan 2015 06:00

29 jan 2015 05:53

Fullmäktige sammanträder på måndag

HOVA: Förhållandevis tunn ärendelista

En hel del taxor ska spikas på första kommunfullmäktige för året.

Ärendelistan kan betecknas som något tunn. Det är åtminstone svårt att se någon fråga som ska väcka någon större debatt. Det är få punkter där partierna har avvikande åsikt.

Vid tre punkter är avfallschef Annika Kjellkvist föredragande, vid lika många punkter är planarkitekt Anna Bjerndell föredragande. Vid två punkter är det personalchef Arvo Niiholm tur att äntra talarstolen.

• Taxering av hushållsavfall för kommunala enheter.

• Taxa för tömning av enskilda avlopp.

• Markköp.

• Planavgifter för detaljplaner.

• Förslag till reviderade tobakspolicy.

• Policy gällande alkohol och droger gällande personal i Gullspångs kommun.

• Taxa för avgifter för Ifo-Lss-utskottets verksamheter.

• Taxa för avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter.

• Taxor i kostverksamheten 2015.

• Tillsynsplan för serveriingstillstånd och detaljhandel med folköl 2015.

• Nya regler gällande partistöd

• Valärenden

Kvällen avslutas med några delgivningar.

Ärendelistan kan betecknas som något tunn. Det är åtminstone svårt att se någon fråga som ska väcka någon större debatt. Det är få punkter där partierna har avvikande åsikt.

Vid tre punkter är avfallschef Annika Kjellkvist föredragande, vid lika många punkter är planarkitekt Anna Bjerndell föredragande. Vid två punkter är det personalchef Arvo Niiholm tur att äntra talarstolen.

• Taxering av hushållsavfall för kommunala enheter.

• Taxa för tömning av enskilda avlopp.

• Markköp.

• Planavgifter för detaljplaner.

• Förslag till reviderade tobakspolicy.

• Policy gällande alkohol och droger gällande personal i Gullspångs kommun.

• Taxa för avgifter för Ifo-Lss-utskottets verksamheter.

• Taxa för avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter.

• Taxor i kostverksamheten 2015.

• Tillsynsplan för serveriingstillstånd och detaljhandel med folköl 2015.

• Nya regler gällande partistöd

• Valärenden

Kvällen avslutas med några delgivningar.