15 jan 2015 11:50

23 jan 2015 14:47

SOK Unden avsäger sig skötseln av elljusspåret

HOVA: Trots upprepade tillfällen har inte föreningen lyckats få till en dialog

I besvikelse över att det inte gått att få till en dialog avsäger sig nu SOK Unden skötseln av Hova elljusspår.
– Vi måste veta vad det är som gäller, säger Göran Linnarsson.

I ett brev till kommunen meddelar Skid- och orienteringsklubben Unden kortfattat att de säger upp skötseln av elljusspåret:

”Detta på grund av att SOK Unden har efterfrågat hur det ska bli med den fortsatta hanteringen av elljusspåret men någon information har vi inte fått”.

Brevet är bland annat signerat av föreningens ordförande, Martin Grudemo, Karlsborg.

– Vi har bett om ett möte och få den här information länge, nu har vi har tröttnat, vi vill veta vad som ska hända med spåret, säger han.

Inget avtal

Föreningens kassör är Göran Linnarsson menar att klubben har ett antal frågor som måste ventileras

– Vi kan inte fortsätta jobba på de här premisserna, vi måste ha ett avtal så vi vet vad vi får göra och vad vi inte får göra.

Allt bottnar i det faktum att kommunen lät byta ut belysningen på spåret. En åtgärd som i sak applåderas av SOK Unden men som samtidigt skapat frågor.

Tillsynsmän

Föreningens två tillsyningsmän – Jonas Karlsson och Micke Andersson – ser till spåret på veckorna och eldsjälar inom föreningen hjälper till på helger och vid speciella insatser.

På vintern handlar det om att vid snö se till att det är ett skidspår samt vara beredd att vid behov byta lampor.

Frågorna som föreningen brottas med handlar dock uteslutande om belysningen.

– Det har talats om behörighet eller får vi byta lampor? I så fall krävs en maskin och det kostar. Det går inte att sköta allt på ideell bas. Vi måste ha ett avtal så att vi vet att vi får ersättning.

Framtiden?

Göran Linnarsson är inte främmande för att SOK Unden kommer att återta skötseln av spåret.

– Får vi bara till ett möte, vilket vi alltså försökt med länge, samt ett avtal så är väl inte vi främmande för att fortsätta att sköta elljusspåret, säger Göran Linnarsson som dock betonar att han inte kan gå händelserna i förväg.

– Det är naturligtvis föreningen som avgör detta, inte jag, om vi ska fortsätta att sköta spåret.

I ett brev till kommunen meddelar Skid- och orienteringsklubben Unden kortfattat att de säger upp skötseln av elljusspåret:

”Detta på grund av att SOK Unden har efterfrågat hur det ska bli med den fortsatta hanteringen av elljusspåret men någon information har vi inte fått”.

Brevet är bland annat signerat av föreningens ordförande, Martin Grudemo, Karlsborg.

– Vi har bett om ett möte och få den här information länge, nu har vi har tröttnat, vi vill veta vad som ska hända med spåret, säger han.

Inget avtal

Föreningens kassör är Göran Linnarsson menar att klubben har ett antal frågor som måste ventileras

– Vi kan inte fortsätta jobba på de här premisserna, vi måste ha ett avtal så vi vet vad vi får göra och vad vi inte får göra.

Allt bottnar i det faktum att kommunen lät byta ut belysningen på spåret. En åtgärd som i sak applåderas av SOK Unden men som samtidigt skapat frågor.

Tillsynsmän

Föreningens två tillsyningsmän – Jonas Karlsson och Micke Andersson – ser till spåret på veckorna och eldsjälar inom föreningen hjälper till på helger och vid speciella insatser.

På vintern handlar det om att vid snö se till att det är ett skidspår samt vara beredd att vid behov byta lampor.

Frågorna som föreningen brottas med handlar dock uteslutande om belysningen.

– Det har talats om behörighet eller får vi byta lampor? I så fall krävs en maskin och det kostar. Det går inte att sköta allt på ideell bas. Vi måste ha ett avtal så att vi vet att vi får ersättning.

Framtiden?

Göran Linnarsson är inte främmande för att SOK Unden kommer att återta skötseln av spåret.

– Får vi bara till ett möte, vilket vi alltså försökt med länge, samt ett avtal så är väl inte vi främmande för att fortsätta att sköta elljusspåret, säger Göran Linnarsson som dock betonar att han inte kan gå händelserna i förväg.

– Det är naturligtvis föreningen som avgör detta, inte jag, om vi ska fortsätta att sköta spåret.