18 dec 2014 16:05

23 jan 2015 14:46

"Handlar om sannolikheten: är larmet falskt?

– Det handlar om sannolikheten: är larmet sant eller falskt? säger Hans Lippens, chefen vid länskommunikationscentralen, om det faktum att polisen inte ryckte ut till Gullstensskolan vid bombhotet.

Såväl Hans Lippens som Göran Carlbom, som var i tjänst när larmet kom, försäkrar att det inte spelar någon roll var skolan är belägen. Alla händelser bedöms utifrån samma grunder. Det är en ren resursfråga – prioritering – av larmet.

– Jag fick höra, av den operatör som tog emot samtalet från rektorn, att tidsfristen för hotet hade gått ut redan då det kom till polisens kännedom, säger Göran Carlbom, vikarierande befäl vid länskommunikationscentralen.

Vagt hot

– Anledningen till hotet var mycket och vagt och den person som ringt in det lät ganska ung. Detaljer gällande byggnaden och hur den eventuella bomben skulle vara placerad gjorde det än mindre troligt att det förelåg någon risk. Mitt beslut blev då att det inte förelåg någon risk för verkställighet och att en anmälan via telefon skulle upprättas och att ingen patrull behövde åka fram till platsen, säger Göran Carlbom.

Anmälan per telefon

– Denna information fick rektorn från min kc-operatörer som haft ärendet och hur sedan rektorn väljer att agera är inte mitt beslut. Att inte någon patrull beordrades för denna anmälningsupptagning grundar sig på att vi måste prioritera vilka händelser våra så kallade IGV-enheter ska åka på och i detta ärende gjorde jag bedömningen att anmälan kunde tas upp via telefon, säger Göran Carlbom.

Många frågor

En, av flera som kontaktat MT i ämnet, och som inte köper resonemanget från länskommunikationscentralen är Kjell Lindholm, Gullspång, ordförande i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspång, (MTG).

– Hade bombhotet uttalats mot en skola i Göteborg hade polisen ryckt ut direkt. Titta på Arvidsjaur, skolan bombhotades och utrymdes, polisens bombgrupp kom dit.

Samma scener utspelades i Karlskoga under tisdagen. Också där utrymdes skolan, eleverna skickades hem, bombhundar sökte igenom lokalerna.

– I Gullspång där får lärarna ta hand om situationen. Ligger sånt på skolpersonalens sak? Nej, det handlar om att vi ligger för långt bort, säger Kjell Lindholm.

I sammanhanget kan nämnas att de båda 18-åringarna som suttit anhållna för bomhotet nu är på fri fot. Misstankarna kvarstår men de släppta då de inte riskerar att försvåra utredningen.

Såväl Hans Lippens som Göran Carlbom, som var i tjänst när larmet kom, försäkrar att det inte spelar någon roll var skolan är belägen. Alla händelser bedöms utifrån samma grunder. Det är en ren resursfråga – prioritering – av larmet.

– Jag fick höra, av den operatör som tog emot samtalet från rektorn, att tidsfristen för hotet hade gått ut redan då det kom till polisens kännedom, säger Göran Carlbom, vikarierande befäl vid länskommunikationscentralen.

Vagt hot

– Anledningen till hotet var mycket och vagt och den person som ringt in det lät ganska ung. Detaljer gällande byggnaden och hur den eventuella bomben skulle vara placerad gjorde det än mindre troligt att det förelåg någon risk. Mitt beslut blev då att det inte förelåg någon risk för verkställighet och att en anmälan via telefon skulle upprättas och att ingen patrull behövde åka fram till platsen, säger Göran Carlbom.

Anmälan per telefon

– Denna information fick rektorn från min kc-operatörer som haft ärendet och hur sedan rektorn väljer att agera är inte mitt beslut. Att inte någon patrull beordrades för denna anmälningsupptagning grundar sig på att vi måste prioritera vilka händelser våra så kallade IGV-enheter ska åka på och i detta ärende gjorde jag bedömningen att anmälan kunde tas upp via telefon, säger Göran Carlbom.

Många frågor

En, av flera som kontaktat MT i ämnet, och som inte köper resonemanget från länskommunikationscentralen är Kjell Lindholm, Gullspång, ordförande i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspång, (MTG).

– Hade bombhotet uttalats mot en skola i Göteborg hade polisen ryckt ut direkt. Titta på Arvidsjaur, skolan bombhotades och utrymdes, polisens bombgrupp kom dit.

Samma scener utspelades i Karlskoga under tisdagen. Också där utrymdes skolan, eleverna skickades hem, bombhundar sökte igenom lokalerna.

– I Gullspång där får lärarna ta hand om situationen. Ligger sånt på skolpersonalens sak? Nej, det handlar om att vi ligger för långt bort, säger Kjell Lindholm.

I sammanhanget kan nämnas att de båda 18-åringarna som suttit anhållna för bomhotet nu är på fri fot. Misstankarna kvarstår men de släppta då de inte riskerar att försvåra utredningen.