15 dec 2014 16:37

23 jan 2015 14:46

"Vid lunchtid fick rektorn två telefonsamtal"

NY VERSION. Vid lunchtid på måndagen blev Gullstensskolan bomhotad.
Kommunen tog det hela på allvar och skickade hem eleverna.

Mitt på dagen kom det tre telefonsamtal till Gullstensskolan med samma innehåll. Skolchef Yvonne Kjell vill inte gå ut med vad som exakt uttalades men budskapet var tydligt.

– Vid lunchtid fick rektorn två telefonsamtal, en vaktmästare ett samtal och en pedagog ett samtal, alla uttalade samma hot, skolan blev bomhotad, säger Yvonne Kjell som befann sig på skolan när hoten uttalades.

Utrymdes

Även kommunens säkerhetssamordnare var på plats; kommunen tog hoten på allvar och lektionerna på högstadiet avslutades.

Polisen kontaktades men deras bedömning var dock att det var mycket låg sannolikhet för att hotet skulle verkställas.

– Men av säkerhetsskäl valde vi utrymma skolan; vi beställde extrabussar och samlade alla eleverna i årskurs sju till nio i idrottshallen. Vi hade en genomgång av vad som hade hänt varpå eleverna fick gå hem, säger Yvonne Kjell.

Bomhoten var riktade till Gullstensskolan äldre varför de yngre eleverna fick fortsätt sin skoldag som vanligt.

Prata igenom

– Pedagogerna på Gullstensskolan äldre ringde sedan hem till alla föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att informationen om vad som har hänt går fram även till dem.

Yvonne Kjell berättar att medlemmarna i Possumgruppen informerats om läget. De har dock inte samlats. Under tisdagen är det lektioner som vanligt.

– Men vi har sagt att det är viktigt att tid avsätts så att elever och pedagoger får prata igenom det här.

Har det uttalats hot mot skolan tidigare?

– Vi har diskuterat detta men så vitt vi vet så har det aldrig förekommit något hot tidigare, säger Yvonne Kjell.

Mitt på dagen kom det tre telefonsamtal till Gullstensskolan med samma innehåll. Skolchef Yvonne Kjell vill inte gå ut med vad som exakt uttalades men budskapet var tydligt.

– Vid lunchtid fick rektorn två telefonsamtal, en vaktmästare ett samtal och en pedagog ett samtal, alla uttalade samma hot, skolan blev bomhotad, säger Yvonne Kjell som befann sig på skolan när hoten uttalades.

Utrymdes

Även kommunens säkerhetssamordnare var på plats; kommunen tog hoten på allvar och lektionerna på högstadiet avslutades.

Polisen kontaktades men deras bedömning var dock att det var mycket låg sannolikhet för att hotet skulle verkställas.

– Men av säkerhetsskäl valde vi utrymma skolan; vi beställde extrabussar och samlade alla eleverna i årskurs sju till nio i idrottshallen. Vi hade en genomgång av vad som hade hänt varpå eleverna fick gå hem, säger Yvonne Kjell.

Bomhoten var riktade till Gullstensskolan äldre varför de yngre eleverna fick fortsätt sin skoldag som vanligt.

Prata igenom

– Pedagogerna på Gullstensskolan äldre ringde sedan hem till alla föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att informationen om vad som har hänt går fram även till dem.

Yvonne Kjell berättar att medlemmarna i Possumgruppen informerats om läget. De har dock inte samlats. Under tisdagen är det lektioner som vanligt.

– Men vi har sagt att det är viktigt att tid avsätts så att elever och pedagoger får prata igenom det här.

Har det uttalats hot mot skolan tidigare?

– Vi har diskuterat detta men så vitt vi vet så har det aldrig förekommit något hot tidigare, säger Yvonne Kjell.