15 dec 2014 14:50

23 jan 2015 13:57

Gullstensskolan bombhotad

Gullstensskolan äldre har blivit bombhotad.

Polisens bedömning är att det är mycket låg sannolikhet för att hotet ska verkställas. Men av säkerhetsskäl så väljer kommunen att avsluta skoldagen. Alla elever skickas hem, extrabussar har nu hämtat de barn som har skolskjuts för att skjutsa hem dem. Gullstensskolan yngre fortsätter sin skoldag som vanligt.

Artikeln uppdateras.

Polisens bedömning är att det är mycket låg sannolikhet för att hotet ska verkställas. Men av säkerhetsskäl så väljer kommunen att avsluta skoldagen. Alla elever skickas hem, extrabussar har nu hämtat de barn som har skolskjuts för att skjutsa hem dem. Gullstensskolan yngre fortsätter sin skoldag som vanligt.

Artikeln uppdateras.