15 dec 2014 16:17

23 jan 2015 13:57

Gullspångsbo förlorade i HD

En 55-årig kvinna i Gullspångs kommun väckte för ett par år sedan enskilt åtal mot en domare i Skaraborgs tingsrätt efter en arvstvist.

Ärendet har vandrat ända upp i Högsta domstolen som nu fastslår att anklagelsen om tjänstefel är uppenbart ogrundad.

Domaren avskrev arvstvisten med hänvisning till att kvinnan hade återkallat sin talan och parterna förlikats.

Kvinnan har i flera processer, utan framgång, hävdat att detta var missuppfattningar.

Ärendet har vandrat ända upp i Högsta domstolen som nu fastslår att anklagelsen om tjänstefel är uppenbart ogrundad.

Domaren avskrev arvstvisten med hänvisning till att kvinnan hade återkallat sin talan och parterna förlikats.

Kvinnan har i flera processer, utan framgång, hävdat att detta var missuppfattningar.