20 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:45

Långt samarbete återupptas

Centern och Socialdemokraterna presenterar nu ett samarbetsavtal för mandatperioden 2014-2018. Ett inte helt oväntat beslut och ett par väl ingångna skor efter åtta års gemensamt fotarbete.

Den valtekniska samverkan mellan Socialdemokraterna och Centern inleddes 2006 och på den vägen är det nu beslutat att partierna ska fortsätta.

– Vi har haft en lång förankringsprocedur, med medlemsmöten bland annat, även om vi talade om möjligheten till samarbete redan före valet, säger Carina Gullberg (S).

Gemensam budget

– Samarbetet har varit gott i åtta år, säger Bo Hagström (C), allmänheten är nöjd med oss och vi har lyckats få en budget i balans med goda överskott på 10-12 miljoner och det hoppas vi fortsätta med. Gemensam budget lagd i juni månad tas upp vid nästa kommunfullmäktige den 27 november. Något utrymme för vågmästarroller verkar inte finnas, tillsammans har Centern och Socialdemokraterna majoritetsledning, 17 av totalt 31 mandat.

Ingen skattehöjning

– Ingen kommunal skattehöjning planeras inför 2015, säger Carina Gullberg, och vi planerar satsningar tillsammans år för år, som våra medlemmar får avgöra och påverka.

– Tidigare mandatperiod har vi satsat på renovering inom äldreomsorgen, nu satsar vi på barn och ungdomar, på arbetsmiljö ute o inne i skola och förskola, berättar Jan Hassel (S). Ett utvecklingsbolag kan vara en möjlighet för samverkan med näringsliv och handel. Nya hyreslägenheter, fler trygghetsdito, ett offensivt bostadsbolag, utveckling besök/turism och mer närproducerad mat finns också med i planerna.

– Vi har ju många producenter i närområdet, det borde invånarna få nytta av, säger Roland Karlsson.

Den valtekniska samverkan mellan Socialdemokraterna och Centern inleddes 2006 och på den vägen är det nu beslutat att partierna ska fortsätta.

– Vi har haft en lång förankringsprocedur, med medlemsmöten bland annat, även om vi talade om möjligheten till samarbete redan före valet, säger Carina Gullberg (S).

Gemensam budget

– Samarbetet har varit gott i åtta år, säger Bo Hagström (C), allmänheten är nöjd med oss och vi har lyckats få en budget i balans med goda överskott på 10-12 miljoner och det hoppas vi fortsätta med. Gemensam budget lagd i juni månad tas upp vid nästa kommunfullmäktige den 27 november. Något utrymme för vågmästarroller verkar inte finnas, tillsammans har Centern och Socialdemokraterna majoritetsledning, 17 av totalt 31 mandat.

Ingen skattehöjning

– Ingen kommunal skattehöjning planeras inför 2015, säger Carina Gullberg, och vi planerar satsningar tillsammans år för år, som våra medlemmar får avgöra och påverka.

– Tidigare mandatperiod har vi satsat på renovering inom äldreomsorgen, nu satsar vi på barn och ungdomar, på arbetsmiljö ute o inne i skola och förskola, berättar Jan Hassel (S). Ett utvecklingsbolag kan vara en möjlighet för samverkan med näringsliv och handel. Nya hyreslägenheter, fler trygghetsdito, ett offensivt bostadsbolag, utveckling besök/turism och mer närproducerad mat finns också med i planerna.

– Vi har ju många producenter i närområdet, det borde invånarna få nytta av, säger Roland Karlsson.

  • Ewa Renverth