12 nov 2014 13:14

07 jan 2015 12:17

Ersättning för pojke i fosterhem anmält

En pojke som placerats på ett familjehem i Gullspång fick under en tid fortsatt försörjning från sin tidigare hemkommun i Västmanland.

När kontakten med de gamla vårdnadshavarna bröts avslutades detta och de ansvariga tog för givet att pojken istället skulle få stöd från Gullspångs kommun. Detta fick personal i Gullspång dock reda på först när de aktivt sökte företrädare i den västmanländska kommunen, enligt den lex Sarah-anmälan som gjorts.

När kontakten med de gamla vårdnadshavarna bröts avslutades detta och de ansvariga tog för givet att pojken istället skulle få stöd från Gullspångs kommun. Detta fick personal i Gullspång dock reda på först när de aktivt sökte företrädare i den västmanländska kommunen, enligt den lex Sarah-anmälan som gjorts.