11 nov 2014 13:52

07 jan 2015 12:03

Kritik mot behandlingshem

Enligt lagen ska den som bedriver socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

När Inspektionen för vård och omsorg besökte Källtorp AB visades att det aktuella ledningssystemet inte var implementerat i verksamheten. Behandlingshemmet kan därför inte undgå kritik då detta innebär en risk för missförhållanden skriver Ivo i sitt beslut.

I övrigt bedrivs verksamheten enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler.

När Inspektionen för vård och omsorg besökte Källtorp AB visades att det aktuella ledningssystemet inte var implementerat i verksamheten. Behandlingshemmet kan därför inte undgå kritik då detta innebär en risk för missförhållanden skriver Ivo i sitt beslut.

I övrigt bedrivs verksamheten enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler.