04 nov 2014 14:28

23 jan 2015 14:44

De kan vinna kulturpriserna

På torsdag beslutar kommunstyrelsen vilka av de nominerade som ska få priset i respektive kategori.

Till ”Årets kulturpristagare” finns fyra nomineringar: Föreningen Hova Riddarvecka, som fick priset år 2002, samt Anders Wallgren (biografägare) som fick kulturpriset år 1987 samt Ole Jörgensen (entusiast inom Mariannes Vänner) och Per Theander (Hova skivmässa).

”Till den som är aktiv inom något kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född och eller bosatt i Gullspångs kommun.”

Årets ungdomsaktivitet

I kategorin Årets ungdomsaktivitet finns tre nominerade: Fanny Gonzalez Dahlberg (för hennes medverkan i Idol i TV 4), Simon och Johan Schill (Hova Wellness) samt Bertil Arvidsson (hjälpt ensamkommande flyktingbarn att engagera sig).

”Till ungdom eller ungdomar som arbetat med goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs kommun under året. Priset kan delas ut till enskild person eller förening.”

Kulturturism

I kategorin Kulturturism finns tre nomineringar: Föreningen Konstbiten, Hova Riddarvecka samt Bengt Olsson (konstnär).

”Den som under året tagit initiativ till någon form av kulturevenemang eller aktivitet av intresse som satt Gullspång på kartan”.

Kulturhistoria

I kategorin ”Kulturhistoria” nomineras Anders Wallgren (biografägare), Ole Jörgensen (Mariannes Vänner) och Nunnestads Julvisegäng (för sin långa tradition).

”Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med kulturhistoriskt arbete inom Gullspångs kommun.”

Vad säger kulturchefen om antalet nominerade?

– Det vore roligt om vi fick in fler nomineringar. Det här är ju en chans att uppmärksamma de som jobbar i det lilla, säger Yvonne Kjell, kultur- och skolchef.

Till ”Årets kulturpristagare” finns fyra nomineringar: Föreningen Hova Riddarvecka, som fick priset år 2002, samt Anders Wallgren (biografägare) som fick kulturpriset år 1987 samt Ole Jörgensen (entusiast inom Mariannes Vänner) och Per Theander (Hova skivmässa).

”Till den som är aktiv inom något kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född och eller bosatt i Gullspångs kommun.”

Årets ungdomsaktivitet

I kategorin Årets ungdomsaktivitet finns tre nominerade: Fanny Gonzalez Dahlberg (för hennes medverkan i Idol i TV 4), Simon och Johan Schill (Hova Wellness) samt Bertil Arvidsson (hjälpt ensamkommande flyktingbarn att engagera sig).

”Till ungdom eller ungdomar som arbetat med goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs kommun under året. Priset kan delas ut till enskild person eller förening.”

Kulturturism

I kategorin Kulturturism finns tre nomineringar: Föreningen Konstbiten, Hova Riddarvecka samt Bengt Olsson (konstnär).

”Den som under året tagit initiativ till någon form av kulturevenemang eller aktivitet av intresse som satt Gullspång på kartan”.

Kulturhistoria

I kategorin ”Kulturhistoria” nomineras Anders Wallgren (biografägare), Ole Jörgensen (Mariannes Vänner) och Nunnestads Julvisegäng (för sin långa tradition).

”Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med kulturhistoriskt arbete inom Gullspångs kommun.”

Vad säger kulturchefen om antalet nominerade?

– Det vore roligt om vi fick in fler nomineringar. Det här är ju en chans att uppmärksamma de som jobbar i det lilla, säger Yvonne Kjell, kultur- och skolchef.

  • Owe E Hermansson