27 okt 2014 12:09

07 jan 2015 12:03

Kräver bättre studiehandledning

Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn

Skolinspektionen genomförde under hösten en riktad tillsyn av utbildning för asylsökande barn samt för barn som vistas i landet utan tillstånd.
En inspektion som blottade vissa brister i Gullspångs kommun.

Två frågor ställdes upp, (1) har huvudmannen ett fungerande arbete för att erbjuda de asylsökande barnen i kommunen, och de barn i kommunen som vistas i landet utan tillstånd, utbildning, (2) tillhandahålles de stödjande utbildningsinsatser barnen har rätt till.

Den första frågeställningen föranledde inga påpekanden. Punkten om relevanta utbildningsinsatser gav dock Skolinspektionen anledning att reagera.

Modersmålet

Vid inspektionen noterades att kommunen söker samarbete med närliggande kommuner och enskilda företag för att lösa frågan kring studiehandledning och exempelvis erbjuda studiehandledning på distans. Ansträngningarna har dock så här långt inte gett önskat resultat.

Skolinspektion gör med anledning av detta ett föreläggande, Gullspångs kommun ska se till att de elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål.

Hur många elever?

Skolinspektionen reagerade också över att kommunen och Migrationsverket inte gav samstämmiga uppgifter över antalet barn i gruppen 7-15 år vid ett specifikt datum.

Migrationsverket uppgav siffran till 24 barn, kommunen till 16 barn.

”Skolinspektionen påtalar att ur ett barnperspektiv är det inte tillfredsställande om det kan finnas barn i kommunen som är asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd men som kommunen inte har kännedom om och därmed inte kan erbjuda utbildning.”

Två frågor ställdes upp, (1) har huvudmannen ett fungerande arbete för att erbjuda de asylsökande barnen i kommunen, och de barn i kommunen som vistas i landet utan tillstånd, utbildning, (2) tillhandahålles de stödjande utbildningsinsatser barnen har rätt till.

Den första frågeställningen föranledde inga påpekanden. Punkten om relevanta utbildningsinsatser gav dock Skolinspektionen anledning att reagera.

Modersmålet

Vid inspektionen noterades att kommunen söker samarbete med närliggande kommuner och enskilda företag för att lösa frågan kring studiehandledning och exempelvis erbjuda studiehandledning på distans. Ansträngningarna har dock så här långt inte gett önskat resultat.

Skolinspektion gör med anledning av detta ett föreläggande, Gullspångs kommun ska se till att de elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål.

Hur många elever?

Skolinspektionen reagerade också över att kommunen och Migrationsverket inte gav samstämmiga uppgifter över antalet barn i gruppen 7-15 år vid ett specifikt datum.

Migrationsverket uppgav siffran till 24 barn, kommunen till 16 barn.

”Skolinspektionen påtalar att ur ett barnperspektiv är det inte tillfredsställande om det kan finnas barn i kommunen som är asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd men som kommunen inte har kännedom om och därmed inte kan erbjuda utbildning.”