08 okt 2014 13:52

07 jan 2015 12:16

Fyra medborgarförslag

Vid kommunfullmäktige senaste sammanträde presenterades fyra medborgarförslag.
Alla signerade Wolfgang Brauer, Skagersvik.

Tre av förslagen är riktade till turistnäringen, ett förslag handlar om att bättre tillvarata vikarier, i första hand inom kostverksamheten, i kommunen.

- Guidad fågelskådning vid Gullspångsälven en gång i månad. Förslagsställaren vill också att det ska vara fågelvård. Nödvändiga experter som kan effektuera det hela lär finnas inom Gullspångs naturskyddsförening. Anmälan skulle kunna ske på kommunens hemsida.

- Utöka öppettiderna vid turistbyrån i borgen vid E20, Hova.

- Turistinformation bör finnas tillgängligt i affärerna och bensinstation i Gullspång.

- Förslagsställaren efterlyser ett system inom kommunens kostverksamhet. Han vill att vikarier ska kunna anmäla att de är tillgängliga via ett datoriserat system.

Tre av förslagen är riktade till turistnäringen, ett förslag handlar om att bättre tillvarata vikarier, i första hand inom kostverksamheten, i kommunen.

- Guidad fågelskådning vid Gullspångsälven en gång i månad. Förslagsställaren vill också att det ska vara fågelvård. Nödvändiga experter som kan effektuera det hela lär finnas inom Gullspångs naturskyddsförening. Anmälan skulle kunna ske på kommunens hemsida.

- Utöka öppettiderna vid turistbyrån i borgen vid E20, Hova.

- Turistinformation bör finnas tillgängligt i affärerna och bensinstation i Gullspång.

- Förslagsställaren efterlyser ett system inom kommunens kostverksamhet. Han vill att vikarier ska kunna anmäla att de är tillgängliga via ett datoriserat system.

  • Owe E Hermansson