06 okt 2014 13:16

07 jan 2015 12:15

Gullspång överklagar Hisingsbron

– Vi är oroliga för att sjöfarten och det näringsliv som använder hamnen för varor och tjänster kommer att bli lidande, säger Carina Gullberg (S), kommunalråd i Gullspångs kommun.

Kommunen överklagar Mark- och miljödomstolen beslut, från den 15 september 2014, att ge Göteborgs stad tillstånd att bygga Hisingsbron.

Enligt planerna får den nya bron, Hisingsbron, en segelfri höjd på 12 meter att jämföras med dagens 19,5 meter. Enligt Sjöfartsverkets uträkningar innebär det att bron måste öppnas för nästan samtliga lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna som ska passera.

– Vi har drivit frågan i Vänerhamn i dialogform länge, det här är inte bra, säger Carina Gullberg.

Utöver Gullspångs kommun är det också Ale kommun samt Sjöfartsverket som överklagar beslutet.

Kommunen överklagar Mark- och miljödomstolen beslut, från den 15 september 2014, att ge Göteborgs stad tillstånd att bygga Hisingsbron.

Enligt planerna får den nya bron, Hisingsbron, en segelfri höjd på 12 meter att jämföras med dagens 19,5 meter. Enligt Sjöfartsverkets uträkningar innebär det att bron måste öppnas för nästan samtliga lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna som ska passera.

– Vi har drivit frågan i Vänerhamn i dialogform länge, det här är inte bra, säger Carina Gullberg.

Utöver Gullspångs kommun är det också Ale kommun samt Sjöfartsverket som överklagar beslutet.

  • Owe E Hermansson