25 sep 2014 17:05

07 jan 2015 12:02

Sista mötet med fullmäktigegänget

På måndag träffas de valda ledamöterna för mandatperioden 2011-2014 för sista gången. De ska bland annat ta beslut om "Medfinansiering E20".

Föredragande är Gunnar Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund samt ekonomichef Ingalill Johansson. Den senare ska redovisa förslag på hur finansieringen på 12 miljoner kronor ska ske.

Några övriga punkter är ”Reglemente för färdtjänst”. Det behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken. En annan punkt är ”Kostpolicy för kommunens måltidsverksamhet”. Syftet med policyn är att ange vilken vision Gullspång kommun har för sina offentliga måltider.

Vidare kan nämnas ”Plan för nyanlända i Gullspångs kommun”, ”Medlemskap i tolkförmedling Väst” samt ”Sluttäckning Odenslund”. I den sistnämnda är avfallschef Annika Kjellkvist föredragande.

Föredragande är Gunnar Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund samt ekonomichef Ingalill Johansson. Den senare ska redovisa förslag på hur finansieringen på 12 miljoner kronor ska ske.

Några övriga punkter är ”Reglemente för färdtjänst”. Det behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken. En annan punkt är ”Kostpolicy för kommunens måltidsverksamhet”. Syftet med policyn är att ange vilken vision Gullspång kommun har för sina offentliga måltider.

Vidare kan nämnas ”Plan för nyanlända i Gullspångs kommun”, ”Medlemskap i tolkförmedling Väst” samt ”Sluttäckning Odenslund”. I den sistnämnda är avfallschef Annika Kjellkvist föredragande.