22 sep 2014 13:45

07 jan 2015 12:02

Hur hamnade kryssen på valsedeln?

Personrösterna fick ingen betydelse

Av de röstande i Gullspångs kommun var det 35 procent som tog chansen att fatta pennan och sätta ett kryss framför någon kandidat.
Något praktisk betydelse fick dock inte kryssen.

En trio bestående av Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) fick så många röster (över 50 och minst 5 procent av partiets röster) att de hade gått före de övriga på listan. Men då dessa tre har topplaceringar på respektive lista spelar, som sagt, inte kryssen någon roll.

Flest kryss

Så här slutade topptrion i respektive parti:

Socialdemokraterna (468 kryss): Carina Gullberg (181), Jan Hassel (84) och Lotta Wahlström (25).

• Moderaterna (301 kryss): Björn Thodenius (113), Eric Mellberg (38 röster), Per Rang (32).

• Centerpartiet (117 kryss): Roland Karlsson (36), Bo Hagström (19) och Kjell Lindholm (17).

• Sverigedemokraterna (71 kryss): Vincent Andersson (35), Stig Svensson (18) och Lennart Ardemo (13).

• Feministiskt initiativ (57 kryss): Lii Bergman (28), Elis Öquist (7) och Jenny Ros (7).

• Rätt väg (84 kryss): Hans-Göran Larsson (42), Per-Arne Olofsson (11) och Emil Andersson (10).

Vi tar plats i fullmäktige

Innevarande period finns det 35 mandat i kommunfullmäktige. Perioden 2015-2018 är den bantad till 31 ledamöter. I fullmäktige tar 6 partier plats (7 partier 2011-2014). Folkpartiet ställde inte upp och Miljöpartiet fick inte förnyat förtroende.

Ett av de 6 partierna är nytt – Feministiskt initiativ – och 5 av partierna kan visa upp en ny ledamot.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (14 mandat): Carina Gullberg, Lotta Wahlström (ny), Jan Hassel, Anja Nyström, Per-Arne Brandberg, Ann-Christin Erlandsson, Monica Sjöberg, Reine Hilding, Martina Karlsson, Monica Högberg, Margitha Dagobert, Catarina Tina Johansson, Roger Wiking och Munir Hamad (ny).

Moderaterna (8 mandat): Björn Thodenius, Maria Gustafsson, Eric Mellberg (ny), Elisabet Bjelke, Gunnar Bohlin, Kerstin Isaksson, Per Rang och Victor Albertsson Tidestedt (ny).

Centerpartiet (3 mandat): Bo Hagström, Roland Karlsson och Kjell Lindholm (ny).

Feministiskt initiativ (2 mandat): Lii Bergman (ny) och Sarah Johansson (ny).

Rätt väg (2 mandat): Hans-Göran Larsson och Bengt O Hansson.

Sverigedemokraterna (2 mandat): Stig Svensson och Lennart Ardemo (ny).

En trio bestående av Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) fick så många röster (över 50 och minst 5 procent av partiets röster) att de hade gått före de övriga på listan. Men då dessa tre har topplaceringar på respektive lista spelar, som sagt, inte kryssen någon roll.

Flest kryss

Så här slutade topptrion i respektive parti:

Socialdemokraterna (468 kryss): Carina Gullberg (181), Jan Hassel (84) och Lotta Wahlström (25).

• Moderaterna (301 kryss): Björn Thodenius (113), Eric Mellberg (38 röster), Per Rang (32).

• Centerpartiet (117 kryss): Roland Karlsson (36), Bo Hagström (19) och Kjell Lindholm (17).

• Sverigedemokraterna (71 kryss): Vincent Andersson (35), Stig Svensson (18) och Lennart Ardemo (13).

• Feministiskt initiativ (57 kryss): Lii Bergman (28), Elis Öquist (7) och Jenny Ros (7).

• Rätt väg (84 kryss): Hans-Göran Larsson (42), Per-Arne Olofsson (11) och Emil Andersson (10).

Vi tar plats i fullmäktige

Innevarande period finns det 35 mandat i kommunfullmäktige. Perioden 2015-2018 är den bantad till 31 ledamöter. I fullmäktige tar 6 partier plats (7 partier 2011-2014). Folkpartiet ställde inte upp och Miljöpartiet fick inte förnyat förtroende.

Ett av de 6 partierna är nytt – Feministiskt initiativ – och 5 av partierna kan visa upp en ny ledamot.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (14 mandat): Carina Gullberg, Lotta Wahlström (ny), Jan Hassel, Anja Nyström, Per-Arne Brandberg, Ann-Christin Erlandsson, Monica Sjöberg, Reine Hilding, Martina Karlsson, Monica Högberg, Margitha Dagobert, Catarina Tina Johansson, Roger Wiking och Munir Hamad (ny).

Moderaterna (8 mandat): Björn Thodenius, Maria Gustafsson, Eric Mellberg (ny), Elisabet Bjelke, Gunnar Bohlin, Kerstin Isaksson, Per Rang och Victor Albertsson Tidestedt (ny).

Centerpartiet (3 mandat): Bo Hagström, Roland Karlsson och Kjell Lindholm (ny).

Feministiskt initiativ (2 mandat): Lii Bergman (ny) och Sarah Johansson (ny).

Rätt väg (2 mandat): Hans-Göran Larsson och Bengt O Hansson.

Sverigedemokraterna (2 mandat): Stig Svensson och Lennart Ardemo (ny).

  • Owe E Hermansson