08 sep 2014 15:55

07 jan 2015 12:14

Stödjer medfinansiering av E20

GULLSPÅNG: Kommunstyrelsen i Gullspång tvekar inte när det gäller nyttan

– Det finns inget vi är oense om när det gäller medfinansieringen av E20, det här måste göras, säger såväl kommunalrådet Carina Gullberg (S) som oppositionsrådet Björn Thodenius (M).

Regeringen har i ett beslut perioden 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att bland annat kommunerna i regionen medverkar till finansieringen.

För Gullspångs kommun rör det sig om 12 miljoner kronor. MT har berättat att Lidköpings kommun bordlagt frågan. En enig kommunstyrelsen i Gullspång ställer sig dock bakom förslaget.

– Vi vill ha så mycket information som möjligt när frågan kommer till kommunfullmäktige. Vi kommer att bjuda in flera tjänstemän. Det handlar dock inte om vi ska utan hur vi ska finansierar det hela, säger Carina Gullberg, som alltså inte tvekar i sak.

En annan frågan handlade om arvodet till projektledaren inom Kraftsamling för perioden maj till december 2012. Det har blivit ett trätoämne mellan kommunerna inom MTG. Hur ska summan 417 975 kronor fördelas mellan de tre?

60-25-15

– Vi anser att det ska delas efter invånarantal, en policy vi brukar använda; 60 (Mariestad), 25 (Töreboda), 15 (Gullspång), säger Carina Gullberg.

Björn Thodenius och Roland Karlsson (C) är av samma åsikt. De övriga kommunerna menar dock att det finns en muntlig överenskommelse att kostnaden ska fördelas lika mellan dem. Politikerna i Gullspång framhärdar dock och kommunstyrelsen beslutade att betala 62 696 kronor, det vill säga 15 procent.

Kommunstyrelsen beslutade även om ett tvåårigt skötselavtal, 2015-2016, för ridklubben Gullhov. Föreningen får 275 000 kronor per år, vilket innebär en höjning i storleksordningen 40 000 kronor per år.

– Det här är viktigt, alla spelar ju inte fotboll eller bandy, säger Björn Thodenius.

Regeringen har i ett beslut perioden 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att bland annat kommunerna i regionen medverkar till finansieringen.

För Gullspångs kommun rör det sig om 12 miljoner kronor. MT har berättat att Lidköpings kommun bordlagt frågan. En enig kommunstyrelsen i Gullspång ställer sig dock bakom förslaget.

– Vi vill ha så mycket information som möjligt när frågan kommer till kommunfullmäktige. Vi kommer att bjuda in flera tjänstemän. Det handlar dock inte om vi ska utan hur vi ska finansierar det hela, säger Carina Gullberg, som alltså inte tvekar i sak.

En annan frågan handlade om arvodet till projektledaren inom Kraftsamling för perioden maj till december 2012. Det har blivit ett trätoämne mellan kommunerna inom MTG. Hur ska summan 417 975 kronor fördelas mellan de tre?

60-25-15

– Vi anser att det ska delas efter invånarantal, en policy vi brukar använda; 60 (Mariestad), 25 (Töreboda), 15 (Gullspång), säger Carina Gullberg.

Björn Thodenius och Roland Karlsson (C) är av samma åsikt. De övriga kommunerna menar dock att det finns en muntlig överenskommelse att kostnaden ska fördelas lika mellan dem. Politikerna i Gullspång framhärdar dock och kommunstyrelsen beslutade att betala 62 696 kronor, det vill säga 15 procent.

Kommunstyrelsen beslutade även om ett tvåårigt skötselavtal, 2015-2016, för ridklubben Gullhov. Föreningen får 275 000 kronor per år, vilket innebär en höjning i storleksordningen 40 000 kronor per år.

– Det här är viktigt, alla spelar ju inte fotboll eller bandy, säger Björn Thodenius.

  • Owe E Hermansson