27 aug 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Stundtals hätskt i talarstolen

Roland Karlsson (C) anklagade Rätt väg för att syssla med trams i fullmäktige.
– Det vet vi väl alla hur det var när du var kommunalråd Hans-Göran Larsson?
Ett uttalande som väckte känslor.

Det var punkten 13 på kommunfullmäktiges dagordning, ”Strategiska inköp av fastigheter” som känslorna kom i dagen. Varken RV, M, FP eller MP stödjer tanken på att kommunen köper bland annat före detta bankhuset i centrala Gullspång.

– Låt privata aktörer sköta detta, kommunen kan ju inte sköta de fastigheter vi har. I Skagersvik ruttnar huset bort och stationshuset i Gullspång har inga fönsterrutor kvar, sa Hans-Göran Larsson (RV) och syftade på lärcentrums före detta lokaler samt dressinstation.

H-G Larsson var dock inte främmande till att köpa den obebyggda fastigheten norr om Statoil.

Handelsområde Gullspång

– Vi kan kalla det ”Handelsområde Gullspång”, lägg ett bud men gör inte om misstaget att ge ett skambud, sa H-G Larsson.

Björn Thodenius höll med om att kommunen inte ska köpa ”strategiska fastigheter” i kommunens tätorter.

– Vi har dock sagt att vi är villiga till att låta utvecklingsbolag se över möjligheten. Ett bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer. Underlaget vi har framför oss idag är dock så dåligt att vi stödjer RV:s begäran om återremiss, sa B Thodenius (M).

Även Christer Eriksson (MP) stödde en återremiss.

Karlsson beklämd

– Det var väldigt vad pessimistiskt det är här idag, jag tycker att Gullspångsbostäder skulle få chansen att titta på frågan, sa Carina Gullberg (S) som fick stöd av Roland Karlsson.

– Jag blir beklämd när jag hör detta, det är viktigt att kommunen är aktiv så att inte centrala affärsfastigheter står öde, sa Roland Karlsson.

När sedan H-G Larsson gick uppe och anförde att kommunen är illa skött och att det hände mer på den tiden då han var kommunalråd såg Roland Karlsson rött.

Såg rött

– Det tog några år efter ditt styre att få kommunen i balans, men nu går bra. Siffrorna är i balans. När du var kommunalråd var vi nära konkurs, det du säger är trams, sa Roland Karlsson till Hans-Göran Larsson.

Nu var det dock H-G Larssons tur att se rött.

– Vi har hört det där förut, Roland Karlsson upprepar sig utan att ha något att komma med, det du säger är direkta felaktigheter, jag tycker att du ska sitta ner och vara tyst och inte sprida detta förtal, sa Hans Göran Larsson.

Ärendet blev återremitterat.

Det var punkten 13 på kommunfullmäktiges dagordning, ”Strategiska inköp av fastigheter” som känslorna kom i dagen. Varken RV, M, FP eller MP stödjer tanken på att kommunen köper bland annat före detta bankhuset i centrala Gullspång.

– Låt privata aktörer sköta detta, kommunen kan ju inte sköta de fastigheter vi har. I Skagersvik ruttnar huset bort och stationshuset i Gullspång har inga fönsterrutor kvar, sa Hans-Göran Larsson (RV) och syftade på lärcentrums före detta lokaler samt dressinstation.

H-G Larsson var dock inte främmande till att köpa den obebyggda fastigheten norr om Statoil.

Handelsområde Gullspång

– Vi kan kalla det ”Handelsområde Gullspång”, lägg ett bud men gör inte om misstaget att ge ett skambud, sa H-G Larsson.

Björn Thodenius höll med om att kommunen inte ska köpa ”strategiska fastigheter” i kommunens tätorter.

– Vi har dock sagt att vi är villiga till att låta utvecklingsbolag se över möjligheten. Ett bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer. Underlaget vi har framför oss idag är dock så dåligt att vi stödjer RV:s begäran om återremiss, sa B Thodenius (M).

Även Christer Eriksson (MP) stödde en återremiss.

Karlsson beklämd

– Det var väldigt vad pessimistiskt det är här idag, jag tycker att Gullspångsbostäder skulle få chansen att titta på frågan, sa Carina Gullberg (S) som fick stöd av Roland Karlsson.

– Jag blir beklämd när jag hör detta, det är viktigt att kommunen är aktiv så att inte centrala affärsfastigheter står öde, sa Roland Karlsson.

När sedan H-G Larsson gick uppe och anförde att kommunen är illa skött och att det hände mer på den tiden då han var kommunalråd såg Roland Karlsson rött.

Såg rött

– Det tog några år efter ditt styre att få kommunen i balans, men nu går bra. Siffrorna är i balans. När du var kommunalråd var vi nära konkurs, det du säger är trams, sa Roland Karlsson till Hans-Göran Larsson.

Nu var det dock H-G Larssons tur att se rött.

– Vi har hört det där förut, Roland Karlsson upprepar sig utan att ha något att komma med, det du säger är direkta felaktigheter, jag tycker att du ska sitta ner och vara tyst och inte sprida detta förtal, sa Hans Göran Larsson.

Ärendet blev återremitterat.

  • Owe E Hermansson