25 aug 2014 12:18

07 jan 2015 12:01

Mörkade i självdeklaration

50-åring blir nu sköntaxerad

Upptaxering och skatteböter blir följden för en person i Gullspång sedan Skatteverket avslöjat att det finns betydande summor som inte tagits upp för beskattning.

Skatteverket begärde ut kontrolluppgifter från två banker och upptäckte att 50-åringen hade insättningar på i snitt 200 000 kronor både år 2011 och 2012.

”Vi har inhämtat underlag från olika banker avseende en del av de transaktioner vi har bett dig om uppgifter kring. Underlagen har dock inte kunnat visa vad beloppen som kommit in på ditt konto avser.”

Går att förklara?

Skatteverket har därefter bett 50-åringen förklara sig. Varför har dessa summor inte tagits upp i självdeklarationen? Finns det någon rimlig förklaring.

Nej, det har inte framkommit några omständigheter som medför att det är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp och påföljden blir skatteböter.

Skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, är aktuellt när en skattskyldig varit mycket oaktsam eller uppsåtligen undanhållit skatt; 40 procent är den högsta skattesatsen.

Skatteverket begärde ut kontrolluppgifter från två banker och upptäckte att 50-åringen hade insättningar på i snitt 200 000 kronor både år 2011 och 2012.

”Vi har inhämtat underlag från olika banker avseende en del av de transaktioner vi har bett dig om uppgifter kring. Underlagen har dock inte kunnat visa vad beloppen som kommit in på ditt konto avser.”

Går att förklara?

Skatteverket har därefter bett 50-åringen förklara sig. Varför har dessa summor inte tagits upp i självdeklarationen? Finns det någon rimlig förklaring.

Nej, det har inte framkommit några omständigheter som medför att det är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp och påföljden blir skatteböter.

Skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, är aktuellt när en skattskyldig varit mycket oaktsam eller uppsåtligen undanhållit skatt; 40 procent är den högsta skattesatsen.

  • Owe E Hermansson