20 aug 2014 14:09

23 jan 2015 14:41

Valkafé i missionskyrkan

På fredag är det Valcafé med debatt i Gullspångs missionskyrka.
– Man får möjligheten att höra hur politikerna vill och tänker i olika frågor som rör vår kommun, säger debattledare Anette Brandberg

Hon kommer att inleda kvällen med att ställa tre frågor, i tur och ordning, till de olika partierna.

– Sedan är det fritt fram för publiken att ställa frågor, säger Anette Brandberg.

Det brukar göras paus för sång, är den punkten kvar?

– Visst ska vi sjunga emellanåt. Det finns häften på borden så det är fritt fram att önska sånger. Vi har förresten ett annat upplägg denna gång på så sätt att vi gör det som ett kafé. Vi sitter vid bord.

Av fullmäktiges partier deltar inte Folkpartiet då de inte har någon lista inför valet. Ett annat parti som heller inte deltar i fredagens debatt är Feministiskt initiativ. De ställer förvisso upp i kommunvalet 2015-2018 men då de inte sitter i fullmäktige under innevarande mandatperiod har de inte bjudits in.

Hon kommer att inleda kvällen med att ställa tre frågor, i tur och ordning, till de olika partierna.

– Sedan är det fritt fram för publiken att ställa frågor, säger Anette Brandberg.

Det brukar göras paus för sång, är den punkten kvar?

– Visst ska vi sjunga emellanåt. Det finns häften på borden så det är fritt fram att önska sånger. Vi har förresten ett annat upplägg denna gång på så sätt att vi gör det som ett kafé. Vi sitter vid bord.

Av fullmäktiges partier deltar inte Folkpartiet då de inte har någon lista inför valet. Ett annat parti som heller inte deltar i fredagens debatt är Feministiskt initiativ. De ställer förvisso upp i kommunvalet 2015-2018 men då de inte sitter i fullmäktige under innevarande mandatperiod har de inte bjudits in.

  • Owe E Hermansson