15 aug 2014 13:03

23 jan 2015 14:40

Kulturpolitiskt medveten?

Sveriges första kulturpolitiska valkompass finns nu tillgänglig på nätet. Här kan man enkelt och lätt jämföra de olika riksdagspartiernas åsikter om kultur med sina egna.

Den som är särskilt intresserad av kulturen inför valet kan svara ja eller nej på ett antal frågor och snabbt få veta var riksdagspartierna står i frågan. En av tio bild- och formorganisationer som står bakom det kulturpolitiska testet kulturkompassen och kulturvalet.se är Konstnärernas Riksorganisation. Frågorna i kulturkompassen besvarades av riksdagspartierna och F! i maj 2014.

Utbud önskas

Till vissa av ja- och nejsvaren har partierna lämnat reservationer. Därför fås de kompletta svaren när hela testet är besvarat. Moderaterna och Socialdemokraterna svarar likadant på nio av tretton frågor. Bland annat anser båda partierna att kulturområdet är en självklar del av välfärden och att samhället därför ska erbjuda medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Oavsett var man bor i landet ska det finnas ett mångfacetterat utbud av kultur.

Den som är särskilt intresserad av kulturen inför valet kan svara ja eller nej på ett antal frågor och snabbt få veta var riksdagspartierna står i frågan. En av tio bild- och formorganisationer som står bakom det kulturpolitiska testet kulturkompassen och kulturvalet.se är Konstnärernas Riksorganisation. Frågorna i kulturkompassen besvarades av riksdagspartierna och F! i maj 2014.

Utbud önskas

Till vissa av ja- och nejsvaren har partierna lämnat reservationer. Därför fås de kompletta svaren när hela testet är besvarat. Moderaterna och Socialdemokraterna svarar likadant på nio av tretton frågor. Bland annat anser båda partierna att kulturområdet är en självklar del av välfärden och att samhället därför ska erbjuda medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Oavsett var man bor i landet ska det finnas ett mångfacetterat utbud av kultur.