01 jul 2014 15:54

07 jan 2015 11:59

Inget prövningstillstånd för rivningshotad bro

GULLSPÅNG

Högsta domstolen avfärdar Rätt vägs argument.

Rätt väg får inget prövningstillstånd. Högsta domstolen avfärdar de argument som Hans-Göran Larsson med flera lyfter fram när det gäller den rivningshotade landsvägsbron i Gullspång.

I beskedet ges ingen hänvisning till vilken instans man vänder sig till om man inte är nöjd över beslutet. Och det har sin förklaring vet Olle Höijer som ringt upp domstolen.

– Högsta domstolen är den högsta instansen. Visst, men EU då?! Vi i Rätt väg nöjer oss inte med detta utan kommer att titta på möjligheterna att gå vidare, säger Höijer, närboende till den rivningshotade bron, som inte vill släppa frågan.

Även Gullspångs kommun får avslag på sitt överklagande.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.”

Så skriver domstolen till Gullspångs kommun.

”Prövningstillstånd meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall”.

Rätt väg får inget prövningstillstånd. Högsta domstolen avfärdar de argument som Hans-Göran Larsson med flera lyfter fram när det gäller den rivningshotade landsvägsbron i Gullspång.

I beskedet ges ingen hänvisning till vilken instans man vänder sig till om man inte är nöjd över beslutet. Och det har sin förklaring vet Olle Höijer som ringt upp domstolen.

– Högsta domstolen är den högsta instansen. Visst, men EU då?! Vi i Rätt väg nöjer oss inte med detta utan kommer att titta på möjligheterna att gå vidare, säger Höijer, närboende till den rivningshotade bron, som inte vill släppa frågan.

Även Gullspångs kommun får avslag på sitt överklagande.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.”

Så skriver domstolen till Gullspångs kommun.

”Prövningstillstånd meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall”.