30 jun 2014 14:28

07 jan 2015 11:59

Kommun producerar fjärrvärme

GULLSPÅNG: Gullspångs kommun köper panncentralen i Amnegården från Värmevärden AB

Enligt Lars Johansson, Gullspångs kommun, handlar det om kompetens.
– Tack vare samarbetet inom MTG, alltså Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, kan vi göra detta, säger han, när kommunen nu blir en fjärrvärmeproducent.

Panncentralen vid Amnegården köps tillbaka av Gullspångs kommun. Det beslutade kommunfullmäktige under våren. Under måndagen blev köpet officiellt klart.

Det betyder att kommunen nu är fjärrvärmeproducent åt såväl Kartåsen Fastigheter, Riksbyggen Gullspångshus nr 1, RKHF Gullspång-Hova Äldrebostäder, Gullspångs kommun som Gullspångsbostäder AB.

Billigare värme

– Gullspångs kommun räknar med att kunna producera billigare värme när panncentralen återgår i kommunal regi, säger Lars Johansson, utvecklingssamordnare Gullspångs kommun

I början av 1990-talet sålde Gullspångs kommun panncentralen till Fortum. Nu är den alltså åter i kommunens ägo.

Cirkeln sluts

– Att den avyttrades berodde på att kommunen saknade resurser att driva panncentralen, men tack vare MTG-samarbetet finns nu återigen kompetensen inom kommunen, säger Lars Johansson.

Kommunen ska under hösten bilda ett bolag som ska driva anläggningen.

– Driften kommer att skötas av MTG-teknik.

Panncentralen vid Amnegården köps tillbaka av Gullspångs kommun. Det beslutade kommunfullmäktige under våren. Under måndagen blev köpet officiellt klart.

Det betyder att kommunen nu är fjärrvärmeproducent åt såväl Kartåsen Fastigheter, Riksbyggen Gullspångshus nr 1, RKHF Gullspång-Hova Äldrebostäder, Gullspångs kommun som Gullspångsbostäder AB.

Billigare värme

– Gullspångs kommun räknar med att kunna producera billigare värme när panncentralen återgår i kommunal regi, säger Lars Johansson, utvecklingssamordnare Gullspångs kommun

I början av 1990-talet sålde Gullspångs kommun panncentralen till Fortum. Nu är den alltså åter i kommunens ägo.

Cirkeln sluts

– Att den avyttrades berodde på att kommunen saknade resurser att driva panncentralen, men tack vare MTG-samarbetet finns nu återigen kompetensen inom kommunen, säger Lars Johansson.

Kommunen ska under hösten bilda ett bolag som ska driva anläggningen.

– Driften kommer att skötas av MTG-teknik.

  • Owe E Hermansson