25 jun 2014 14:22

07 jan 2015 12:12

Skolinspektionen kräver åtgärder

Hösten 2013 fick Skolinspektionen ta emot en anmälan från föräldrarna till en elev vid Gullstensskolan äldre. Enligt anmälan hade Gullspångs kommun brustit när det gäller elevens rätt till utbildning och skyldigheten att motverka kränkande behandling.

I juni kom domen, utredningen hade inte visat att kränkande behandling enligt skollagen förekommit eller att Gullspångs kommun i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Kommunen undgår dock inte kritik. ”Skolinspektionen förelägger Gullspångs kommun att vidta åtgärder så att elevernas rätt till utbildning tillgodoses. Rektorn ska vid omfattande frånvaro utreda orsakerna till frånvaron och aktivt arbeta för att få eleverna till skolan.”

Hösten 2013 fick Skolinspektionen ta emot en anmälan från föräldrarna till en elev vid Gullstensskolan äldre. Enligt anmälan hade Gullspångs kommun brustit när det gäller elevens rätt till utbildning och skyldigheten att motverka kränkande behandling.

I juni kom domen, utredningen hade inte visat att kränkande behandling enligt skollagen förekommit eller att Gullspångs kommun i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Kommunen undgår dock inte kritik. ”Skolinspektionen förelägger Gullspångs kommun att vidta åtgärder så att elevernas rätt till utbildning tillgodoses. Rektorn ska vid omfattande frånvaro utreda orsakerna till frånvaron och aktivt arbeta för att få eleverna till skolan.”