28 apr 2014 10:42

07 jan 2015 12:11

Trädäck som förskönar stadsbilden

Områdesgruppen i Gullspång, bildad 2007, som jobbar kontinuerligt vidare när det gäller förbättringar i Gullspångs samhälle, har noterat att i den utvecklingsplan för Göta Holme, som har antagits av kommunfullmäktige i april 2013, finns ett förslag på ett trädäck.

Områdesgruppen som ser torget och området runt ICA som en naturlig och viktig mötesplats påpekar att ett liknande trädäck skulle enkelt kunna uppföras även i Gullspångs centrum.

”Ett trädäck skulle ge medborgare och besökare en fin sittplats samt försköna gatubilden mycket.”

Kommunstyrelsen gillade förslaget och beslutade att ta 11 000 kronor ur investeringsbudget 2014 och kontot för gestaltning. Vidare skrevs in att placeringen av trädäcket ska göras så att hänsyn tas till trafiksituationen.

Områdesgruppen som ser torget och området runt ICA som en naturlig och viktig mötesplats påpekar att ett liknande trädäck skulle enkelt kunna uppföras även i Gullspångs centrum.

”Ett trädäck skulle ge medborgare och besökare en fin sittplats samt försköna gatubilden mycket.”

Kommunstyrelsen gillade förslaget och beslutade att ta 11 000 kronor ur investeringsbudget 2014 och kontot för gestaltning. Vidare skrevs in att placeringen av trädäcket ska göras så att hänsyn tas till trafiksituationen.