24 apr 2014 16:03

23 jan 2015 14:35

Magnus Ladulås väg kan få ny dragning

Minns ni tankarna på att låta Magnus Ladulås väg få en annan sträckning? För att skilja den tunga trafiken från personbilarna.
Frågan är fortfarande aktuell.

– Vi tittar nu på olika lösningar, säger Fredrik Tidholm, kommunens näringslivsansvarige.

Den enda bilvägen till bostadsområdet Magnus Ladulås väg på Mon i Hova går via industriområdet. Trafiken till industrin och villaområdet går därför bitvis på samma väg. Så har det varit ända sedan området planerades på 1970-talet. Det som skiljer bostadsområdet i söder från industriområdet i norr är en cirka 60 meter bred skogsremsa. Nu kan bostadsområdet få en ny väg. Detta för att minska trafiken genom industriområdet.

Starka reaktioner

När MT skrev om detta i vintras, då det framkommit att kommunen börjat titta på frågan, väckte det starka reaktioner. Både för och emot.

Fredrik Tidholm är mycket medveten om att tankarna på en ny väg till bostadsområdet väckt känslor. Han talar heller inte om en ny väg utan om en eventuell omdirigering av trafiken.

– Jag förstår och hör att det är starka reaktioner, därför är det viktigt att vi lyssnar och gör det här så bra som möjligt. Men det finns tyvärr ingen lösning som tillfredsställer alla.

Ska växa

Från Fredrik Tidholms sida finns egentligen inga tveksamheter, han jobbar utifrån industrins sida och då är inte en bilväg till och från bostadsområdet via industriområdet det ultimata.

– Kommunen har köpt industrimark och vi jobbar för att få hit fler industrier. Tanken är att vi ska utveckla området. Allt talar för att den tunga trafiken, med allt från lastbilar till truckar, kommer att öka. Sett utifrån det perspektivet är det för mig självklart att vi ska se över om det finns en annan trafiklösning, säger Tidholm som dock är snabb att säga att inga beslut är fattade.

Dialogmöte

– Vi tar inga beslut över folks huvud. Vi ska lyssna på vad de boende och industriidkarna har att säga och utifrån det fatta ett så bra beslut som möjligt.

Tanken var att hålla ett dialogmöte med boende i området strax före påsk. Men det fick ställas in i sista stund. Fredrik Tidholm ber ödmjukt om ursäkt för detta.

– Jag var på väg till mötet men kände att det här går inte, jag blev helt enkelt akut sjuk, jag fick vända om och åka hem igen.

Gullspångs kommun kommer att bjuda in till ett dialogmöte i juni.

– Vi tittar nu på olika lösningar, säger Fredrik Tidholm, kommunens näringslivsansvarige.

Den enda bilvägen till bostadsområdet Magnus Ladulås väg på Mon i Hova går via industriområdet. Trafiken till industrin och villaområdet går därför bitvis på samma väg. Så har det varit ända sedan området planerades på 1970-talet. Det som skiljer bostadsområdet i söder från industriområdet i norr är en cirka 60 meter bred skogsremsa. Nu kan bostadsområdet få en ny väg. Detta för att minska trafiken genom industriområdet.

Starka reaktioner

När MT skrev om detta i vintras, då det framkommit att kommunen börjat titta på frågan, väckte det starka reaktioner. Både för och emot.

Fredrik Tidholm är mycket medveten om att tankarna på en ny väg till bostadsområdet väckt känslor. Han talar heller inte om en ny väg utan om en eventuell omdirigering av trafiken.

– Jag förstår och hör att det är starka reaktioner, därför är det viktigt att vi lyssnar och gör det här så bra som möjligt. Men det finns tyvärr ingen lösning som tillfredsställer alla.

Ska växa

Från Fredrik Tidholms sida finns egentligen inga tveksamheter, han jobbar utifrån industrins sida och då är inte en bilväg till och från bostadsområdet via industriområdet det ultimata.

– Kommunen har köpt industrimark och vi jobbar för att få hit fler industrier. Tanken är att vi ska utveckla området. Allt talar för att den tunga trafiken, med allt från lastbilar till truckar, kommer att öka. Sett utifrån det perspektivet är det för mig självklart att vi ska se över om det finns en annan trafiklösning, säger Tidholm som dock är snabb att säga att inga beslut är fattade.

Dialogmöte

– Vi tar inga beslut över folks huvud. Vi ska lyssna på vad de boende och industriidkarna har att säga och utifrån det fatta ett så bra beslut som möjligt.

Tanken var att hålla ett dialogmöte med boende i området strax före påsk. Men det fick ställas in i sista stund. Fredrik Tidholm ber ödmjukt om ursäkt för detta.

– Jag var på väg till mötet men kände att det här går inte, jag blev helt enkelt akut sjuk, jag fick vända om och åka hem igen.

Gullspångs kommun kommer att bjuda in till ett dialogmöte i juni.

  • Owe E Hermansson