10 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Många nya namn på S-listan

Målet att presentera 50 namn på listan är inte riktigt i hamn, men nästan.
Med många nya namn finns 43 personer på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktigevalet.
I toppen finns inte helt oväntat Carina Gullberg.

Kampanjen, nominera din sosse, gav drygt 80 namn på kandidater till Gullspångs S-lista inför valet 2014.

– Totalt handlade det om närmare 100 personer som vi har ringt runt till. Det har varit ett omfattande jobb och det tog betydligt längre tid än jag trodde, säger Jan Hassel, som själv står som nummer tre på listan till höstens kommunfullmäktigeval.

– Det är positivt att det är många som vill prata. Det märks att intresset är stort för lokalpolitiken, fortsätter sossarnas toppnamn, Carina Gullberg.

Sedan valet 2010 har Socialdemokraterna i Gullspång ökat på sin lista med tre namn.

– Vi skulle vilja ha 50 personer på listan, det hade passat bra med antalet invånare i kommunen. Det finns dock många som vill vara med och bidra till partiet även om de inte finns med på listan och det betyder ju att vi är ganska många socialdemokrater här i kommunen, säger Gullberg.

Nästan hälften av de 43 namnen är nya.

– Vi är riktigt nöjda med hur vi har komponerat listan. Det är en bra spridning på både ålder, kön, yrken, bostadsort och födelseland, forsätter Hassel.

– En ganska bra bild av hur kommunen ser ut, även om vi gärna hade önskat fler yngre kandidater, säger Gullberg.

Kampanjen, nominera din sosse, gav drygt 80 namn på kandidater till Gullspångs S-lista inför valet 2014.

– Totalt handlade det om närmare 100 personer som vi har ringt runt till. Det har varit ett omfattande jobb och det tog betydligt längre tid än jag trodde, säger Jan Hassel, som själv står som nummer tre på listan till höstens kommunfullmäktigeval.

– Det är positivt att det är många som vill prata. Det märks att intresset är stort för lokalpolitiken, fortsätter sossarnas toppnamn, Carina Gullberg.

Sedan valet 2010 har Socialdemokraterna i Gullspång ökat på sin lista med tre namn.

– Vi skulle vilja ha 50 personer på listan, det hade passat bra med antalet invånare i kommunen. Det finns dock många som vill vara med och bidra till partiet även om de inte finns med på listan och det betyder ju att vi är ganska många socialdemokrater här i kommunen, säger Gullberg.

Nästan hälften av de 43 namnen är nya.

– Vi är riktigt nöjda med hur vi har komponerat listan. Det är en bra spridning på både ålder, kön, yrken, bostadsort och födelseland, forsätter Hassel.

– En ganska bra bild av hur kommunen ser ut, även om vi gärna hade önskat fler yngre kandidater, säger Gullberg.

  • Johanna Drath

Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktigevalet

1) Carina Gullberg.

2) Lotta Wahlström.

3) Jan Hassel.

4) Anja Nyström.

5) Per-Arne Brandberg.

6) Ann-Christin Erlandsson.

7) Monica Sjöberg.

8) Reine Hilding.

9) Martina Karlsson.

10) Monika Högberg.

11) Margitha Dagobert.

12) Carina ”Tina” Johansson.

13) Roger Wiking.

14) Munir Hamad.

15) Suzanne Michaelsen Gunnarsson.

16) Christian Carlström.

17) Pia Zimmerman,

18) Dan Stråle.

19) Ulf Nilsson.

20) Sven-Erik Roslund.

21) Annika Granath.

22) Gun Svensson.

23) Barbro Roslund.

24) Inga-Lill Kjellgren.

25) Lena Wallgren-Stråle.

26) Peter Edén.

27) Jimmy Gustafsson.

28) Abdullah Hamid Idris.

29) Ghada Najm.

30) Barbro Markström.

31) Lars Pettersson.

32) Mattias Karlsson.

33) Keijo Wedin.

34) Matti Niiranen.

35) Roland Wallin.

36) Lars Fröjdendahl.

37) Martin Stenberg.

38) Sören Gunnarsson.

39) Jonas Johansson.

40) Elisabeth Elg.

41) Wolfgang Brauer.

42) Sirkka Rickardsson.

43) Laila Gustavsson.

Källa: