09 apr 2014 20:47

07 jan 2015 12:10

Arbetsmiljöverket påpekade brister

Vid en inspektion 20 mars i år hittade arbetsmiljöverket brister på företaget Jonsac AB i Otterbäcken.

Arbetsmiljöverket fann enligt sin inspektion att det inte fanns någon riskbedömning angående repetitivt arbete. Det påpekas också i protokollet från inspektionen att det finns behov för riskbedömningen vid sortering av säckar.

Före 30 maj ska företaget svara arbetsmiljöverket på hur och vilka åtgärder som är tagna för att förbättra de brister som påpekats.

Arbetsmiljöverket fann enligt sin inspektion att det inte fanns någon riskbedömning angående repetitivt arbete. Det påpekas också i protokollet från inspektionen att det finns behov för riskbedömningen vid sortering av säckar.

Före 30 maj ska företaget svara arbetsmiljöverket på hur och vilka åtgärder som är tagna för att förbättra de brister som påpekats.