01 apr 2014 21:34

07 jan 2015 12:10

Tillåtet med bäverfälla

GULLSPÅNG.

Länsstyrelsen har gett tillåtelse till att använda slagfällan, Conibear 330-2 för bäver. Tillståndet gäller för fastigheten Hyddan 2:1 i Gullspångs kommun.

Fram till och med 10 maj 2014 får fällan användas inom fastigheten Hyddan 2:1, detta förutsatt att berörda markägare och jakträttshavare lämnar sitt medgivande. Fångstresultatet ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 maj, skriver Länssyrelsen i sitt beslut.

Enligt ansökan har bävern orsakat fällda träd och översvämningar av skogsmark och åkermark. Under vintern 2013-2014 har 60 björkar fällts och 15 hektar åker med täckdikning dräneras sämre.

Länsstyrelsen har gett tillåtelse till att använda slagfällan, Conibear 330-2 för bäver. Tillståndet gäller för fastigheten Hyddan 2:1 i Gullspångs kommun.

Fram till och med 10 maj 2014 får fällan användas inom fastigheten Hyddan 2:1, detta förutsatt att berörda markägare och jakträttshavare lämnar sitt medgivande. Fångstresultatet ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 maj, skriver Länssyrelsen i sitt beslut.

Enligt ansökan har bävern orsakat fällda träd och översvämningar av skogsmark och åkermark. Under vintern 2013-2014 har 60 björkar fällts och 15 hektar åker med täckdikning dräneras sämre.