01 apr 2014 17:50

07 jan 2015 11:56

Inga anmärkningar av Ungbo

Vid en oanmäld tillsyn av HVB-boendet, Ungbo i Hova Gullspångs kommun 20 februari 2014, fann IVO (inspektionen för vård och omsorg) inga brister att anmärka på.

Enligt 3 socialtjänstförordningen, ska IVO inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga minst två gånger per år. Minst en av inspektionerna ska vara oanmäld.

Syftet med denna tillsyn är att granska att det finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler vid inspektionstillfället och samtal med inskrivna barn om trygghet och delaktighet. .

Vid en oanmäld tillsyn av HVB-boendet, Ungbo i Hova Gullspångs kommun 20 februari 2014, fann IVO (inspektionen för vård och omsorg) inga brister att anmärka på.

Enligt 3 socialtjänstförordningen, ska IVO inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga minst två gånger per år. Minst en av inspektionerna ska vara oanmäld.

Syftet med denna tillsyn är att granska att det finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler vid inspektionstillfället och samtal med inskrivna barn om trygghet och delaktighet. .