21 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Vingspets störtade intill vägen

Bladspetsen på en av vingarna vid vindkraftverket i Blekviken lossnade och största till marken i fredags eftermiddag.
Nu inväntar ägarna, Otterbäckens vind 1, expertishjälp för att få svar på hur det kunde hända.
– Det här ska inte kunna ske, men nu har det gjort det och jag kan egentligen inte lämna så många fler kommentarer, säger Lulle Eriksson, ordförande i ägarföreningen.

Turerna kring vindkraftsverket i Blekviken har varit igenom många instanser. Då regeringsrätten valde att inte ta upp fallet (2009) står kammarrättens dom från 2007 kvar.

Då upphävde Kammarätten miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov med hänvisning till att avståndet till väg som utgör den huvudsakliga transportleden är för kort.

Motståndarna har fått vatten på sin kvar efter helgens haveri.

Förra fredagen lossnade bladspetsen från en av vingarna på vindkraftsverket. Kraften av den nästan fyra meter långa spetsen var så stark att den klöv en trädrot innan den borrade sig ner i marken, 13 meter ifrån vägen.

– Det som har hänt ska inte kunna hända, men nu har det gjort det. Jag kan inte kommentera så mycket förrän jag har mer fakta. Det blir bara egna spekulationer och det är inget jag vill gå ut med, säger Lulle Eriksson, ordförande hos ägarna, Otterbäckens vind 1 och fortsätter:

– De här vindkraftverken ska tåla 70 sekundmeter, det är tre gånger så mycket som orkan.

Först på söndagen stängdes vindkraftverket av, då efter att en förbipasserande larmat polisen i Mariestad, som i sin tur kunde kontakta ägarna, Otterbäckens vind 1.

– Jag tycker att det är väldigt märkligt att ingen av de intillboende sa ifrån om vindkraftverket nu var i gång i nästan två dygn efter att spetsen lossnat, säger Eriksson.

Finns det ingets som varnar när det går sönder?

– Att inte vingvibratorn utlöstes tycker jag är märkligt, för mig så borde det bli en obalans, men som sagt nu inväntar vi experter som kan ge oss rätt svar. Fram tills dess så fortsätter vi agera utifrån den plan vi har.

Turerna kring vindkraftsverket i Blekviken har varit igenom många instanser. Då regeringsrätten valde att inte ta upp fallet (2009) står kammarrättens dom från 2007 kvar.

Då upphävde Kammarätten miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov med hänvisning till att avståndet till väg som utgör den huvudsakliga transportleden är för kort.

Motståndarna har fått vatten på sin kvar efter helgens haveri.

Förra fredagen lossnade bladspetsen från en av vingarna på vindkraftsverket. Kraften av den nästan fyra meter långa spetsen var så stark att den klöv en trädrot innan den borrade sig ner i marken, 13 meter ifrån vägen.

– Det som har hänt ska inte kunna hända, men nu har det gjort det. Jag kan inte kommentera så mycket förrän jag har mer fakta. Det blir bara egna spekulationer och det är inget jag vill gå ut med, säger Lulle Eriksson, ordförande hos ägarna, Otterbäckens vind 1 och fortsätter:

– De här vindkraftverken ska tåla 70 sekundmeter, det är tre gånger så mycket som orkan.

Först på söndagen stängdes vindkraftverket av, då efter att en förbipasserande larmat polisen i Mariestad, som i sin tur kunde kontakta ägarna, Otterbäckens vind 1.

– Jag tycker att det är väldigt märkligt att ingen av de intillboende sa ifrån om vindkraftverket nu var i gång i nästan två dygn efter att spetsen lossnat, säger Eriksson.

Finns det ingets som varnar när det går sönder?

– Att inte vingvibratorn utlöstes tycker jag är märkligt, för mig så borde det bli en obalans, men som sagt nu inväntar vi experter som kan ge oss rätt svar. Fram tills dess så fortsätter vi agera utifrån den plan vi har.

  • Johanna Drath

VINDKRAFTVERKET I BLEKVIKEN

Kammarrätten upphävde den 18 december 2007 miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov med hänvisning till att avståndet till väg som utgör den huvudsakliga transportleden är för kort, och att verket därför med nuvarande placering bedöms ”kunna medföra en menlig inverkan på trafiksäkerheten och utgöra en fara för omgivningen”. Domen fastställdes när regeringsrätten vägrade ytterligare prövningstillstånd hösten 2009.

I april 2010 beslutade nämnden att ”kommunicera ett beslut om förbud mot användning av verket” med hänvisning till kammarrättens bedömning att verket kunde utgöra en trafikfara.

Därefter har vindkraftföreningen i maj 2010 lämnat ett yttrande om omedelbara åtgärder som föreningen har vidtagit för att tillfälligt säkerställa trafiksäkerheten på vägen utanför verket, samt ett åtgärdsförslag till en permanent lösning på trafiksäkerhetsproblemet.

De omedelbara åtgärderna omfattade att bekosta och sätta upp varningsskyltar för vindkraftverk från båda håll på den väg som passerar förbi vindkraftverket.

De permanenta åtgärderna omfattar att ta nödvändiga kontakter för att projektera en ny sträckning för vägen utanför säkerhetsavståndet från vindkraftverket, samt att ansvara för att genomföra flyttningen av vägen.

Källa: