20 mar 2014 10:27

23 jan 2015 14:33

Dan Anderssons sånger i Otterbäcken

Märta och Larseric Nyberg, tidigare kantor och präst i Lugnås, besöker på söndag Folkets hus i Otterbäcken, där de framför programmet: Två kronljus från Paradisets salar. En berättelse i ord och ton om finnmarksprofeten Adolf Andersson och sonen Dan Andersson. De kommer att sjunga ett flertal av Dans sånger. Programmet bygger på Larseric Nyberg senaste bok om Dan Anderssons far. I bokens förord skriver författaren, att fadern Adolf hade stor betydelse för finnmarksskalden Dan Andersson. Han hade tillgång till faderns dagböcker, ur vilka han hämtade inspiration till flera av sina dikter och berättelser.

Märta och Larseric Nyberg, tidigare kantor och präst i Lugnås, besöker på söndag Folkets hus i Otterbäcken, där de framför programmet: Två kronljus från Paradisets salar. En berättelse i ord och ton om finnmarksprofeten Adolf Andersson och sonen Dan Andersson. De kommer att sjunga ett flertal av Dans sånger. Programmet bygger på Larseric Nyberg senaste bok om Dan Anderssons far. I bokens förord skriver författaren, att fadern Adolf hade stor betydelse för finnmarksskalden Dan Andersson. Han hade tillgång till faderns dagböcker, ur vilka han hämtade inspiration till flera av sina dikter och berättelser.