13 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Fiberförening bildad

Nu har ”Gullspångs fibernät ekonomisk förening” bildats. En ansökan om registrering till bolagsverket är inskickad. Syftet med föreningen är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningar i Gullspångs kommun.

I dag finns sju ledamöter i styrelsen, komnunen representeras genom två ledamöter, de resterande fem representeras av de fem fiberföreningar som finns och är under bildande idag.

Föreningen ska på sikt vara den som upphandlar tjänsteleverantör och service till fiberföreningarna. Ambitionen är att samla fler abonnenter under samma tak för att på så vis kunna förhandla fram bättre avtal. De fiberföreningar som idag finns representerade är Amnehärad, Skagern-Unden, Thasse, Bråta och Södra Råda.

Nu har ”Gullspångs fibernät ekonomisk förening” bildats. En ansökan om registrering till bolagsverket är inskickad. Syftet med föreningen är att vara en sammanhållande paraplyförening för fiberföreningar i Gullspångs kommun.

I dag finns sju ledamöter i styrelsen, komnunen representeras genom två ledamöter, de resterande fem representeras av de fem fiberföreningar som finns och är under bildande idag.

Föreningen ska på sikt vara den som upphandlar tjänsteleverantör och service till fiberföreningarna. Ambitionen är att samla fler abonnenter under samma tak för att på så vis kunna förhandla fram bättre avtal. De fiberföreningar som idag finns representerade är Amnehärad, Skagern-Unden, Thasse, Bråta och Södra Råda.