11 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Politiker varnas för grävbeställning

Kommunstyrelsens nöjer sig med att varna ledamot Roland Karlsson (C) för sitt agerande vid grävjobbet på Vibylundsområdet.
– Nu lämnar vi över detta till revisorerna. I kommunstyrelsen har vi satt punkt för det här, säger ordförande Carina Gullberg (S).

Som MT tidigare har skrivit har kommunstyrelsens ledamot (och förste vice ordförande) Roland Karlsson (C) varit ifrågasatt för sitt praktiska tillvägagångssätt flera gången under 2013.

Först bråkades det fram och tillbaka om Karlssons insats att själv plocka ner en trafikskylt i Gullspång. Det var i somras som Karlsson själv skruvade ner en skylt om parkeringsförbud på Västergatan i Gullspång. Den gången kommenterade Karlsson händelsen med att han kanske var för praktiskt lagt.

I oktober kom en ny fråga upp angående Karlssons handlingskraftighet. Då handlade det om att han själv skulle ha beställt ett grävjobb till en översvämmad tomt i Hova under sommaren 2013.

Entreprenören som utförde avvattningen fakturerade sedan kommunen på 79 000 kronor.

Själv menade Karlsson att han hjälpte den nye planarkitekten att hitta en skicklig entreprenör för en mindre driftsfråga.

Konsultfirman KPMG (som fick uppdraget av kommunens revisorer) konstaterade efter sin granskning att beställningen av grävjobbet inte gått rätt till.

– Det är synd att det inte blev något ärende, utan att det har bollats fram och tillbaka på det här sättet. Nu har den enskilda människan blivit lidande. Med det sagt så betyder det absolut inte att man kan beställa arbeten hur som helst, men det blir alltid jobbigt för den individen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S).

Riktar varning

Kommunstyrelsen svarar nu revisorerna med konstaterande att ärendet har hanterats fel och att kommunstyrelsen inte kan ställa sig bakom agerandet.

Roland Karlsson blir varnad av syrelsen.

”I och med hanteringen har kommunen lidit förtroendeskada. Kommunen har också lidit ekonomisk skada, om än i ringa omfattning, där det är svårt att uppskatta storleken på den ekonomiska skadan.”

Kommunalliansen, genom Björn Thodenius (M) yrkar att kommunstyrelsen inte riktar något ersättningsanspråk för den faktura som kommunen har betalar för grävjobben, utan förutsätter att förste vice ordförande tar konsekvenserna av den erinran som riktas mot honom.

– Nu får vi se vad revisorerna gör med vårt svar, men vi sätter punkt för det här nu, säger ordförande Gullberg.

Som MT tidigare har skrivit har kommunstyrelsens ledamot (och förste vice ordförande) Roland Karlsson (C) varit ifrågasatt för sitt praktiska tillvägagångssätt flera gången under 2013.

Först bråkades det fram och tillbaka om Karlssons insats att själv plocka ner en trafikskylt i Gullspång. Det var i somras som Karlsson själv skruvade ner en skylt om parkeringsförbud på Västergatan i Gullspång. Den gången kommenterade Karlsson händelsen med att han kanske var för praktiskt lagt.

I oktober kom en ny fråga upp angående Karlssons handlingskraftighet. Då handlade det om att han själv skulle ha beställt ett grävjobb till en översvämmad tomt i Hova under sommaren 2013.

Entreprenören som utförde avvattningen fakturerade sedan kommunen på 79 000 kronor.

Själv menade Karlsson att han hjälpte den nye planarkitekten att hitta en skicklig entreprenör för en mindre driftsfråga.

Konsultfirman KPMG (som fick uppdraget av kommunens revisorer) konstaterade efter sin granskning att beställningen av grävjobbet inte gått rätt till.

– Det är synd att det inte blev något ärende, utan att det har bollats fram och tillbaka på det här sättet. Nu har den enskilda människan blivit lidande. Med det sagt så betyder det absolut inte att man kan beställa arbeten hur som helst, men det blir alltid jobbigt för den individen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S).

Riktar varning

Kommunstyrelsen svarar nu revisorerna med konstaterande att ärendet har hanterats fel och att kommunstyrelsen inte kan ställa sig bakom agerandet.

Roland Karlsson blir varnad av syrelsen.

”I och med hanteringen har kommunen lidit förtroendeskada. Kommunen har också lidit ekonomisk skada, om än i ringa omfattning, där det är svårt att uppskatta storleken på den ekonomiska skadan.”

Kommunalliansen, genom Björn Thodenius (M) yrkar att kommunstyrelsen inte riktar något ersättningsanspråk för den faktura som kommunen har betalar för grävjobben, utan förutsätter att förste vice ordförande tar konsekvenserna av den erinran som riktas mot honom.

– Nu får vi se vad revisorerna gör med vårt svar, men vi sätter punkt för det här nu, säger ordförande Gullberg.

  • Johanna Drath