05 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:19

Alkoholhandläggaren placerad i Skara

Åtta kommuner samverkar om en gemensam alkoholhandläggare.
– Vi missade ett utskott men till den 17 mars ska ett tjänsteutlåtande om Glada Laxen vara klart, säger Anders Ferrer.

Alkoholhandläggaren sedan 1 januari 2014 Anders Ferrer, Skara, beklagar att det hela har dragit ut på tiden men att det finns naturliga förklaringar till allt – nästan allt.

– Jag hade kunnat haft ett tjänsteutlåtande klart till utskottets sammanträde i februari men det blev ett missförstånd när det gällde datum, erkänner Anders Ferrer.

– Dessutom har kommunikationen inte varit bra när det gäller nytt datum för kunskapsprovet.

Ny alkohollag

Men bortsett från detta, försummelsen i februari om datum rörande utskottets sammanträde samt dialogen, finns det naturliga orsaker menar Ferrer.

1 januari 2011 kom en ny alkohollag som säger att den sökandes måste göra ett kunskapsprov.

– Att man har haft ett serveringstillstånd tidigare, som Glada Laxen haft, betyder inget när man ansöker igen, säger Anders Ferrer.

Men kunde inte socialförvaltningen ”stå på tå” och ge Glada Laxen tillståndet när kunskapstestet blev godkänt med tanke på att det hela dragit ut i tid? Nej, så fungerar det inte. För även om den sökande är fri från skulder och Skatteverket, polis och brandskydd inte har något att erinra blir ansökan liggande tills provet är genomfört.

Ej i fas

– Det första som ska göras är detta kunskapsprov, intyget ska bifogas själva ansökan. Och det är först när vi har dessa handlingar vi påbörjar handläggningen, tar fram ett tjänsteutlåtande till utskottet, säger Anders Ferrer krasst.

Att processen inte varit i fas är en delförklaring till att det hela tagit sådan tid menar Anders Ferrer.

– Det första kunskapsprovet godkändes dessutom inte och när sedan det andra provet inte genomfördes förrän den 22 januari drog det ut på tiden, säger Anders Ferrer som inte vill, eller kan, avslöja om Glada Laxen kommer att beviljas ett serveringstillstånd den 17 mars.

– Det avgör utskottet.

Alkoholhandläggaren sedan 1 januari 2014 Anders Ferrer, Skara, beklagar att det hela har dragit ut på tiden men att det finns naturliga förklaringar till allt – nästan allt.

– Jag hade kunnat haft ett tjänsteutlåtande klart till utskottets sammanträde i februari men det blev ett missförstånd när det gällde datum, erkänner Anders Ferrer.

– Dessutom har kommunikationen inte varit bra när det gäller nytt datum för kunskapsprovet.

Ny alkohollag

Men bortsett från detta, försummelsen i februari om datum rörande utskottets sammanträde samt dialogen, finns det naturliga orsaker menar Ferrer.

1 januari 2011 kom en ny alkohollag som säger att den sökandes måste göra ett kunskapsprov.

– Att man har haft ett serveringstillstånd tidigare, som Glada Laxen haft, betyder inget när man ansöker igen, säger Anders Ferrer.

Men kunde inte socialförvaltningen ”stå på tå” och ge Glada Laxen tillståndet när kunskapstestet blev godkänt med tanke på att det hela dragit ut i tid? Nej, så fungerar det inte. För även om den sökande är fri från skulder och Skatteverket, polis och brandskydd inte har något att erinra blir ansökan liggande tills provet är genomfört.

Ej i fas

– Det första som ska göras är detta kunskapsprov, intyget ska bifogas själva ansökan. Och det är först när vi har dessa handlingar vi påbörjar handläggningen, tar fram ett tjänsteutlåtande till utskottet, säger Anders Ferrer krasst.

Att processen inte varit i fas är en delförklaring till att det hela tagit sådan tid menar Anders Ferrer.

– Det första kunskapsprovet godkändes dessutom inte och när sedan det andra provet inte genomfördes förrän den 22 januari drog det ut på tiden, säger Anders Ferrer som inte vill, eller kan, avslöja om Glada Laxen kommer att beviljas ett serveringstillstånd den 17 mars.

– Det avgör utskottet.

  • Owe E Hermansson