13 feb 2014 06:00

23 jan 2015 14:31

Föreningar kan få arrangörsstöd

Offentliga arrangemang som ger bra exponering är bra för både medborgarna och kommunen.
På försök, under två år, ska kommunen nu erbjuda föreningar ett arrangörsstöd.

Syftet är att både underlätta för föreningar som att stimulera dem att satsa på arrangemang.

– Det är projekt, och vi får se hur det fungerar. Men det är ju något positivt och det hela bottnar i den kritik som kommunen fick för Gullspångsmodellen, att resurser gick ur kommunen. Med ett arrangörsstöd gynnar vi det lokala föreningslivet, säger Carina Gullberg (S).

Eniga

Det finns inga tveksamheter när det gäller nyttan med ett arrangörsstöd menar Roland Karlsson (C). Och kommunstyrelsen var eniga när förslaget, framtaget av Ulrika Nilsson, projektledare, och Britt-Marie Nilsson, nämndsekreterare, presenterades.

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) ser fördelar med stödet.

– Jag ser positivt på detta, förhoppningsvis kan det stimulera till fler aktiviteter, att fler föreningar vågar arrangera. Ett aktivitetsstöd ger dem bra möjligheter att marknadsföra ett evenemang, samtidigt som det är positivt för kommunen, säger Thodenius.

I god tid

Enligt förslaget ges besked om beviljande av arrangörsstöd senast en månad efter inkommen ansökan. Retroaktiva bidrag beviljas inte. Föreningarna måste ge en kort beskrivning av arrangemanget samt visa upp en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.

Stödet kan användas för till exempel musikevenemang, hemvändardagar, föredrag och idrottsevenemang. Eller annonsering, hyra av utrustning och lokal eller för tillstånd.

Ej föreningsstödet

Bidraget är tio procent av arrangemangskostnaden eller högst 5 000 kronor.

Föreningarna är skyldiga att göra en återkoppling till Gullspångs kommun efter arrangemanget. Inom två månader ska en slutredovisning göras där alla kostnader är styrkta.

”Endast en sökande aktör per arrangemang och per år”

När det gäller beslutsprocessen är det en tjänstman som har delegation att besluta om vilka ansökningar som ska beviljas.

Till projektet avsätts 200 000 kronor per år från utvecklingsmedel. Aktivitetsstödet påverkar inte föreningsbidraget.

Syftet är att både underlätta för föreningar som att stimulera dem att satsa på arrangemang.

– Det är projekt, och vi får se hur det fungerar. Men det är ju något positivt och det hela bottnar i den kritik som kommunen fick för Gullspångsmodellen, att resurser gick ur kommunen. Med ett arrangörsstöd gynnar vi det lokala föreningslivet, säger Carina Gullberg (S).

Eniga

Det finns inga tveksamheter när det gäller nyttan med ett arrangörsstöd menar Roland Karlsson (C). Och kommunstyrelsen var eniga när förslaget, framtaget av Ulrika Nilsson, projektledare, och Britt-Marie Nilsson, nämndsekreterare, presenterades.

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) ser fördelar med stödet.

– Jag ser positivt på detta, förhoppningsvis kan det stimulera till fler aktiviteter, att fler föreningar vågar arrangera. Ett aktivitetsstöd ger dem bra möjligheter att marknadsföra ett evenemang, samtidigt som det är positivt för kommunen, säger Thodenius.

I god tid

Enligt förslaget ges besked om beviljande av arrangörsstöd senast en månad efter inkommen ansökan. Retroaktiva bidrag beviljas inte. Föreningarna måste ge en kort beskrivning av arrangemanget samt visa upp en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.

Stödet kan användas för till exempel musikevenemang, hemvändardagar, föredrag och idrottsevenemang. Eller annonsering, hyra av utrustning och lokal eller för tillstånd.

Ej föreningsstödet

Bidraget är tio procent av arrangemangskostnaden eller högst 5 000 kronor.

Föreningarna är skyldiga att göra en återkoppling till Gullspångs kommun efter arrangemanget. Inom två månader ska en slutredovisning göras där alla kostnader är styrkta.

”Endast en sökande aktör per arrangemang och per år”

När det gäller beslutsprocessen är det en tjänstman som har delegation att besluta om vilka ansökningar som ska beviljas.

Till projektet avsätts 200 000 kronor per år från utvecklingsmedel. Aktivitetsstödet påverkar inte föreningsbidraget.

  • Owe E Hermansson