10 feb 2014 18:46

07 jan 2015 11:55

Kritik mot förskolans livsmedelhantering

Gullspång kommuns inspektörer riktar kritik mot livsmedelshanteringen vid en förskola i kommunen. Det här framgår av kommunens inspektionsprotokoll.

Det var vid en rutinkontroll som kommunens miljö- och byggnadsförvaltningen fann nerkylda köttbiffar i frysskåpet och en abborre i frysskåpet utan ursprungsmärkning samt att datummärkning på ompackade och nerkylda livsmedel saknas.

De fann även brister när det gällde egenprogrammet liksom att ansvarsfördelningen mellan köks- och förskolepersonal var otydlig. Rutinerna för temperaturmätning i mottagningskök var otydlig, och rutiner för nedkylning. Vid kontrollen framkom att det även saknades en skriftlig redovisning av hur nedkylningen går till samt om temperaturen och hur man hanterar livsmedel.

Förskolan har nu fram till den 28 februari på sig att åtgärda bristerna.

Det var vid en rutinkontroll som kommunens miljö- och byggnadsförvaltningen fann nerkylda köttbiffar i frysskåpet och en abborre i frysskåpet utan ursprungsmärkning samt att datummärkning på ompackade och nerkylda livsmedel saknas.

De fann även brister när det gällde egenprogrammet liksom att ansvarsfördelningen mellan köks- och förskolepersonal var otydlig. Rutinerna för temperaturmätning i mottagningskök var otydlig, och rutiner för nedkylning. Vid kontrollen framkom att det även saknades en skriftlig redovisning av hur nedkylningen går till samt om temperaturen och hur man hanterar livsmedel.

Förskolan har nu fram till den 28 februari på sig att åtgärda bristerna.

  • Owe E Hermansson