03 feb 2014 09:05

07 jan 2015 11:54

Positiva vibbar inför maj månads rankning av företagsklimatet

– Gullspångs kommuns näringsliv slår hål i taket med råge, säger Fredrik Tidholm, kommunens näringslivsansvarige, när delar av en kommande undersökning presenteras.

Han låter kanske stursk men betonar att han är ödmjuk. Sanningen är den att inte sedan mätningarna startade år 2002 har det sammanfattade omdömet angående det lokala företagsklimatet i kommunen varit på en högre nivå om man frågar kommunens företagare.

Demoskop har under perioden september till november 2013 genomfört undersökningen ”Lokalt Företagsklimat” på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I veckan presenterades enkätsvaren. Själva rankingen, hur kommunerna förhåller sig till varandra, publiceras först 1 maj 2014.

En titt i enkätsvaren visar att det är ”all time high” på tre punkter (1) sammanfattande omdömet, (2) kommunala tjänstemäns attityder till företagande, (3) skolans attityder till företagande.

– Och när det gäller medias attityd till företagande, service till företag och dialog med företag, har det inte varit så högt på tio år, säger Fredrik Tidholm.

Han låter kanske stursk men betonar att han är ödmjuk. Sanningen är den att inte sedan mätningarna startade år 2002 har det sammanfattade omdömet angående det lokala företagsklimatet i kommunen varit på en högre nivå om man frågar kommunens företagare.

Demoskop har under perioden september till november 2013 genomfört undersökningen ”Lokalt Företagsklimat” på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I veckan presenterades enkätsvaren. Själva rankingen, hur kommunerna förhåller sig till varandra, publiceras först 1 maj 2014.

En titt i enkätsvaren visar att det är ”all time high” på tre punkter (1) sammanfattande omdömet, (2) kommunala tjänstemäns attityder till företagande, (3) skolans attityder till företagande.

– Och när det gäller medias attityd till företagande, service till företag och dialog med företag, har det inte varit så högt på tio år, säger Fredrik Tidholm.

  • Owe E Hermansson