28 jan 2014 12:57

23 jan 2015 14:31

SM-vinnare och äldre fotografier visas upp

I förvaltningsbyggnadens entré i Hova pågår nu en utställning signerade Vadsbo idrottshistoriska sällskap.
– Ett tack för att vi fick ett bidrag i höstas, sa Bo Zackrisson.

Vid kommunfullmäktige i måndag överlämnade idrottshistoriska sällskapets ordförande, Bo Zackrisson, ett standar till Gullspångs kommun. En liten erkänsla för att kommunen var med och stöttade när en Idrottshistorisk dag arrangerades hösten 2013.

– Vi fick inte ett så stort bidrag som vi hade sökt; men det vi fick gjorde att vi vågade satsa. Bidraget var tungan på vågen och Gullspångs kommun var faktiskt den enda kommunen som var med och stöttade oss, säger Bo Zackrisson.

– Idrottshistoriska sällskapet har inget museum i egentlig mening. Men vi har ändå lite saker, till exempel Bernt Johanssons guldcykel och våra fotoskärmar, att visa upp. På den Idrottshistoriska dagen hade vi dessutom flera prominenta gäster.

Vadsbo idrottshistoriska sällskap bildades år 1991 och har idag 267 medlemmar.

– Och cirka en fjärdedel är från Gullspångs kommun.

SM-vinnare

Vadsbo idrottshistoriska sällskaps huvuduppgift är att dokumentera idrottshistoria i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner.

Vid den pågående utställningen i Hova visas SM-vinnare från Gullspångs kommun.

– Kriterierna är att man som senior vunnit ett SM-tecken. Man kan antingen vara född i Gullspång eller representera ett lag från kommunen. Vi har så här långt hittat åtta personer.

Bo Zackrisson lägger in en brasklapp.

– Det kan finns fler, särskilt längre tillbaka i tiden, vi letar ständigt i gamla listor. Dessutom vet jag att Skagersviks kickboxningsklubb haft en SM-vinnare. Men jag har inte fått det dokumenterat än.

Hur länge pågår utställningen i Hova?

– Vi har inte bestämt hur länge men det blir i alla fall i minst 14 dagar, sedan visas den en tid vid Gullspångs kommunbibliotek, säger Bo Zackrisson.

Styrelsen består av Bo Zackrisson, ordförande, Börje Carlsson, kassör, Per-Göran Persson, sekreterare. Övriga ledamöter: Håkan Claesson, vice ordförande, Eiler Jansson, Örjan Johansson, Olle Malmborg, Stig Brånfeldt, Björn Jansson, Evert Karlsson och Christer Carnegren. Hedersledamot i styrelsen, Sven Hjort.

Vid kommunfullmäktige i måndag överlämnade idrottshistoriska sällskapets ordförande, Bo Zackrisson, ett standar till Gullspångs kommun. En liten erkänsla för att kommunen var med och stöttade när en Idrottshistorisk dag arrangerades hösten 2013.

– Vi fick inte ett så stort bidrag som vi hade sökt; men det vi fick gjorde att vi vågade satsa. Bidraget var tungan på vågen och Gullspångs kommun var faktiskt den enda kommunen som var med och stöttade oss, säger Bo Zackrisson.

– Idrottshistoriska sällskapet har inget museum i egentlig mening. Men vi har ändå lite saker, till exempel Bernt Johanssons guldcykel och våra fotoskärmar, att visa upp. På den Idrottshistoriska dagen hade vi dessutom flera prominenta gäster.

Vadsbo idrottshistoriska sällskap bildades år 1991 och har idag 267 medlemmar.

– Och cirka en fjärdedel är från Gullspångs kommun.

SM-vinnare

Vadsbo idrottshistoriska sällskaps huvuduppgift är att dokumentera idrottshistoria i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner.

Vid den pågående utställningen i Hova visas SM-vinnare från Gullspångs kommun.

– Kriterierna är att man som senior vunnit ett SM-tecken. Man kan antingen vara född i Gullspång eller representera ett lag från kommunen. Vi har så här långt hittat åtta personer.

Bo Zackrisson lägger in en brasklapp.

– Det kan finns fler, särskilt längre tillbaka i tiden, vi letar ständigt i gamla listor. Dessutom vet jag att Skagersviks kickboxningsklubb haft en SM-vinnare. Men jag har inte fått det dokumenterat än.

Hur länge pågår utställningen i Hova?

– Vi har inte bestämt hur länge men det blir i alla fall i minst 14 dagar, sedan visas den en tid vid Gullspångs kommunbibliotek, säger Bo Zackrisson.

Styrelsen består av Bo Zackrisson, ordförande, Börje Carlsson, kassör, Per-Göran Persson, sekreterare. Övriga ledamöter: Håkan Claesson, vice ordförande, Eiler Jansson, Örjan Johansson, Olle Malmborg, Stig Brånfeldt, Björn Jansson, Evert Karlsson och Christer Carnegren. Hedersledamot i styrelsen, Sven Hjort.

  • Owe E Hermansson

SM-vinnarna: Peder Persson (fotboll), Anders Lundvall (skytte), Mikael Karlsson (speedway), Peter Karlsson (speedway), Magnus Karlsson (speedway), Anna Lundin (bandy), Andreas Andersson (fotboll), Olof Mellberg (fotboll).

Källa: Vadsbo idrottshistoriska sällskap