27 jan 2014 21:45

23 jan 2015 14:31

Kommunalrådet fick löneökning

Det var ett lugnt fullmäktige igår kväll. De kommuninvånaren som till äventyrs hade bänkat sig vid sina datorer – det var ju premiär för detta igår kväll – fick höra relativt eniga politiker.

Det var en diger ärendelista som väntade ledamöterna vid årets första sammanträde. Men trots att flera av de totalt 15 beslutspunkterna krävde inbjudna föredragningshållare var det hela avklarat på en och en halv timme.

Först ut var Eva Idmark Andersson, kulturstrateg vid Skaraborgs kommunalförbund. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund fastställde den 27 september ”Kulturplan Skaraborg”. Nu beslutade kommunfullmäktige att införliva denna plan i Gullspångs kommuns kulturarbete.

– Kulturplanen för har arbetats fram av kulturberedningen och kultur- och fritidschefer i Skaraborgs kommuner. Den har också varit ute på remiss i delregionen. Den knyter an till pågående utvecklingsarbetet i Västra Götaland med kulturstrategi och kulturplan och kommer att kommer att ligga till grund för det fortsatta samarbetet mellan Skaraborgs kommuner inom fokusområdet Kultur, berättade Eva Idmark Andersson.

Carina Gullberg (S) hakade på och berättade att kommunen är på gång på det lokala planet.

– Vi har ett rikt kulturarv och det vill vi ha med, sa hon.

Serveringstillstånd

Den 1 september 2013 trädde Gullspångs kommun in i ett samarbete med totalt åtta kommuner i Skaraborg.

– Syftet är att öka kvalitet och kunskap i handläggningen av serveringstillståndsfrågor. Gemensamma riktlinjer och taxor underlättar för de medborgare som är verksamma och aktiva inom flera kommuner, sa Anders Ferrer, alkoholhandläggare i ”Kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg” (KAS).

Markköp

Föredragande på tredje punkten för kvällen: ”Riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter”, var Anna Bjerndell, planarkitekt och Fredrik Tidholm, näringslivsansvarig.

– Vi är ju båda ganska nya i kommunen och vi har fått ärva flera ärenden. Vi har då märkt att olika tjänstemän har löst frågorna på olika sätt, sa Fredrik Tidholm kryptiskt varpå Anna Bjerndell presenterade ett reglemente.

Efter en ajournering, begärd av Björn Thodenius (M), kunde fullmäktige enas. De smärre ändringar som Kommunalliansen föreslog antogs av majoriteten.

Högre arvode

Fullmäktige beslutade att ända handikappad till funktionsnedsatt i arvodesreglementet, och att höja kommunalrådets arvode från 67 procent till 72 procent av inkomstbasbeloppet.

Det framkom även att frågor som antalet ledamöter i fullmäktige, 31 eller 35, samt ett förslag om att fullmäktiges ledamöter ska ha 100 kronor i ersättning per sammanträde ligger under beredning.

Det var en diger ärendelista som väntade ledamöterna vid årets första sammanträde. Men trots att flera av de totalt 15 beslutspunkterna krävde inbjudna föredragningshållare var det hela avklarat på en och en halv timme.

Först ut var Eva Idmark Andersson, kulturstrateg vid Skaraborgs kommunalförbund. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund fastställde den 27 september ”Kulturplan Skaraborg”. Nu beslutade kommunfullmäktige att införliva denna plan i Gullspångs kommuns kulturarbete.

– Kulturplanen för har arbetats fram av kulturberedningen och kultur- och fritidschefer i Skaraborgs kommuner. Den har också varit ute på remiss i delregionen. Den knyter an till pågående utvecklingsarbetet i Västra Götaland med kulturstrategi och kulturplan och kommer att kommer att ligga till grund för det fortsatta samarbetet mellan Skaraborgs kommuner inom fokusområdet Kultur, berättade Eva Idmark Andersson.

Carina Gullberg (S) hakade på och berättade att kommunen är på gång på det lokala planet.

– Vi har ett rikt kulturarv och det vill vi ha med, sa hon.

Serveringstillstånd

Den 1 september 2013 trädde Gullspångs kommun in i ett samarbete med totalt åtta kommuner i Skaraborg.

– Syftet är att öka kvalitet och kunskap i handläggningen av serveringstillståndsfrågor. Gemensamma riktlinjer och taxor underlättar för de medborgare som är verksamma och aktiva inom flera kommuner, sa Anders Ferrer, alkoholhandläggare i ”Kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg” (KAS).

Markköp

Föredragande på tredje punkten för kvällen: ”Riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter”, var Anna Bjerndell, planarkitekt och Fredrik Tidholm, näringslivsansvarig.

– Vi är ju båda ganska nya i kommunen och vi har fått ärva flera ärenden. Vi har då märkt att olika tjänstemän har löst frågorna på olika sätt, sa Fredrik Tidholm kryptiskt varpå Anna Bjerndell presenterade ett reglemente.

Efter en ajournering, begärd av Björn Thodenius (M), kunde fullmäktige enas. De smärre ändringar som Kommunalliansen föreslog antogs av majoriteten.

Högre arvode

Fullmäktige beslutade att ända handikappad till funktionsnedsatt i arvodesreglementet, och att höja kommunalrådets arvode från 67 procent till 72 procent av inkomstbasbeloppet.

Det framkom även att frågor som antalet ledamöter i fullmäktige, 31 eller 35, samt ett förslag om att fullmäktiges ledamöter ska ha 100 kronor i ersättning per sammanträde ligger under beredning.

  • Owe E Hermansson