15 jan 2014 09:07

07 jan 2015 12:08

40 liter bensin stals

På Allmänna vägen i Otterbäcken har 40 liter bränsle stulits ur en bil genom borrning i tanken. Brottet skedde mellan torsdag och fredag.

På Allmänna vägen i Otterbäcken har 40 liter bränsle stulits ur en bil genom borrning i tanken. Brottet skedde mellan torsdag och fredag.