12 dec 2013 12:12

07 jan 2015 12:07

Ingen fog för oro när Björkskär stängs

Avdelningen Björkskär på äldreboendet Amnegården stängs inom kort. Björkskär ska i fortsättningen göras om till en avdelning för kortid och växelvård. Fyra-fem personer, som i dag bor på Björkskär, kommer att flyttas till särskilt boende.

Detta har skapat oro bland de anhöriga, ska någon flyttas till Hova mot sin vilja?

– Nej, det kommer inte att ske, de som bott på Björkskär är också inskrivna på särskilt boende och då får man vara kvar i Gullspång om man så önskar, säger socialchef Eva Thimfors.

Avdelningen Björkskär på äldreboendet Amnegården stängs inom kort. Björkskär ska i fortsättningen göras om till en avdelning för kortid och växelvård. Fyra-fem personer, som i dag bor på Björkskär, kommer att flyttas till särskilt boende.

Detta har skapat oro bland de anhöriga, ska någon flyttas till Hova mot sin vilja?

– Nej, det kommer inte att ske, de som bott på Björkskär är också inskrivna på särskilt boende och då får man vara kvar i Gullspång om man så önskar, säger socialchef Eva Thimfors.