26 nov 2013 14:56

23 jan 2015 14:27

Information och debatt

HOVA: Information och budgetplan dominerade sammanträde

Det blev både information och debatt vid fullmäktige i måndags.
– Är det rätt att bötfälla invånare som ifrågasätter sotningsmonopolet? frågade H-G Larsson (RV).

Robert Skogh, miljöinspektör var inbjuden att informera om laxen i Gullspångsälven. Han var inte tillfreds med utvecklingen då både 2011 och 2013 inneburit bakslag.

– Speciellt svårt har det varit i Åråsforsen, som uppväxtområde, trots ett stort antal lekgropar visar elfisket dålig täthet av laxfiskungar.

Inbjudna var även personal vid Regnbågsskolan och Gullstensskolan för att berätta om fritidshemverksamheten i kommunen för barn upp till 12 år.

Julklappstips

Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) hade sin stående informationspunkt.

– Ni har säkert läst om de digitala skyltarna. Det senaste som diskuteras nu är möjligheten att minska ner den yta på skyltarna som visar reklam, sa Carina Gullberg som även berättade kort om Södra Råda gamla kyrkplats.

Insamlingsstiftelsen hoppas få Högskolan i Skövde, och dess dataspelsenhet, intresserad av Södra Råda; Gullberg jämförde med ”Fästningsäventyret i Karlsborg”.

– Och så har jag ett julklappstips, varför inte köpa ett kyrkspån?!

Budgetplan

Första beslutspunkten var Budgetplan 2015-2016. Tillförordnad ekonomichef, Inga-Lill Johansson berättade bland annat att Gullspångs kommun är en vinnare i det nya skatteutjämningssystemet. Det blir relativt sett mer pengar åren 2015-2016.

Hans-Göran Larsson (RV) tyckte dock att det saknades text bakom siffrorna.

– Två kolumner med siffror, hur har dessa siffror räknats fram. Vi i kommunfullmäktige ska ju ha den bästa informationen, sa han och passade på att ifrågasätta inköpet av de digitala skyltarna samt att kommunen hyr före detta bankhuset i Hova.

– Vem har beslutat att vi ska hyra dessa lokaler för 200 000 kronor per år? Har inte kommunen tillräckligt med lokaler, jag anser att det mörkas alldeles för mycket i den här kommunen, sa H-G Larsson.

– Efter ett förslag från arbetsmarknadsenheten tog en enig kommunstyrelse beslutet att hyra lokalen. Busstiderna fungerar inte till Otterbäcken för sfi-eleverna och arbetsförmedlingen är med och betalar hyran, sa Carina Gullberg.

– Och när det gäller budgetplanen så kan jag berätta att jag varit med så länge att jag minns att den såg likadan ut på din tid, sa Carina Gullberg.

Brandskydd eller sotning?

Kvällens hetaste debatt kom att handla om brandskyddskontrollen. Fullmäktige delgavs delårsbokslutet 2013 för Räddningstjänsten östra Skaraborg (Rös). Hans-Göran Larsson tyckte det var dåligt att ett vite nu ska dömas ut till en fastighetsägare.

– Han har ju inte vägrat brandskyddskontroll, han har ansökt om att Kristinehamn ska göra kontrollen. För det ska han böta 10 000 kronor, och det har ni som ordinarie ledamöter i direktionen, Carina Gullberg och Björn Thodenius, varit med och beslutat om.

Björn Thodenius (M) reagerade starkt och tyckte att Hans-Göran Larsson borde läsa på bättre.

– Det är skillnad på brandskyddskontroll och sotning. Läs och förstå, var hans råd.

MT återkommer och berättar om Eje Olofssons, Bronserud, kamp mot Rös.

Robert Skogh, miljöinspektör var inbjuden att informera om laxen i Gullspångsälven. Han var inte tillfreds med utvecklingen då både 2011 och 2013 inneburit bakslag.

– Speciellt svårt har det varit i Åråsforsen, som uppväxtområde, trots ett stort antal lekgropar visar elfisket dålig täthet av laxfiskungar.

Inbjudna var även personal vid Regnbågsskolan och Gullstensskolan för att berätta om fritidshemverksamheten i kommunen för barn upp till 12 år.

Julklappstips

Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) hade sin stående informationspunkt.

– Ni har säkert läst om de digitala skyltarna. Det senaste som diskuteras nu är möjligheten att minska ner den yta på skyltarna som visar reklam, sa Carina Gullberg som även berättade kort om Södra Råda gamla kyrkplats.

Insamlingsstiftelsen hoppas få Högskolan i Skövde, och dess dataspelsenhet, intresserad av Södra Råda; Gullberg jämförde med ”Fästningsäventyret i Karlsborg”.

– Och så har jag ett julklappstips, varför inte köpa ett kyrkspån?!

Budgetplan

Första beslutspunkten var Budgetplan 2015-2016. Tillförordnad ekonomichef, Inga-Lill Johansson berättade bland annat att Gullspångs kommun är en vinnare i det nya skatteutjämningssystemet. Det blir relativt sett mer pengar åren 2015-2016.

Hans-Göran Larsson (RV) tyckte dock att det saknades text bakom siffrorna.

– Två kolumner med siffror, hur har dessa siffror räknats fram. Vi i kommunfullmäktige ska ju ha den bästa informationen, sa han och passade på att ifrågasätta inköpet av de digitala skyltarna samt att kommunen hyr före detta bankhuset i Hova.

– Vem har beslutat att vi ska hyra dessa lokaler för 200 000 kronor per år? Har inte kommunen tillräckligt med lokaler, jag anser att det mörkas alldeles för mycket i den här kommunen, sa H-G Larsson.

– Efter ett förslag från arbetsmarknadsenheten tog en enig kommunstyrelse beslutet att hyra lokalen. Busstiderna fungerar inte till Otterbäcken för sfi-eleverna och arbetsförmedlingen är med och betalar hyran, sa Carina Gullberg.

– Och när det gäller budgetplanen så kan jag berätta att jag varit med så länge att jag minns att den såg likadan ut på din tid, sa Carina Gullberg.

Brandskydd eller sotning?

Kvällens hetaste debatt kom att handla om brandskyddskontrollen. Fullmäktige delgavs delårsbokslutet 2013 för Räddningstjänsten östra Skaraborg (Rös). Hans-Göran Larsson tyckte det var dåligt att ett vite nu ska dömas ut till en fastighetsägare.

– Han har ju inte vägrat brandskyddskontroll, han har ansökt om att Kristinehamn ska göra kontrollen. För det ska han böta 10 000 kronor, och det har ni som ordinarie ledamöter i direktionen, Carina Gullberg och Björn Thodenius, varit med och beslutat om.

Björn Thodenius (M) reagerade starkt och tyckte att Hans-Göran Larsson borde läsa på bättre.

– Det är skillnad på brandskyddskontroll och sotning. Läs och förstå, var hans råd.

MT återkommer och berättar om Eje Olofssons, Bronserud, kamp mot Rös.

  • Owe E Hermansson