14 nov 2013 10:04

07 jan 2015 12:06

Mobbingfall granskas

GULLSPÅNG

Skolinspektionen kräver att Gullspång kommun yttrar sig om bristande stöd till elev vid Gullstensskolan. Detta sedan myndigheten tagit emot en anmälan och beslutat att inleda en granskning. Enligt anmälan ska eleven ha utsatts för kränkande behandling av både elever och skolpersonal. På måndag, den 18 november, vill Skolinspektionen ha kommunens yttrande.

Skolinspektionen kräver att Gullspång kommun yttrar sig om bristande stöd till elev vid Gullstensskolan. Detta sedan myndigheten tagit emot en anmälan och beslutat att inleda en granskning. Enligt anmälan ska eleven ha utsatts för kränkande behandling av både elever och skolpersonal. På måndag, den 18 november, vill Skolinspektionen ha kommunens yttrande.